Azami Süresi Dolan Öğrenciler Hakkında

2022-2023 eğitim-öğretim yılı sonunda, 2547 sayılı kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasında belirtildiği üzere azami öğrenim süreleri dolan öğrenciler için ek sınavların birincisi 1-4 Eylül 2023 ve ikincisi de 8-11 Eylül 2023 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. 

Azami süreleri dolan öğrencilerin durumu, 2547 sayılı kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasındaki hükümlere ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilan edilen uygulama esaslarına göre Bölüm Başkanlıklarının ilgili komisyonları tarafından değerlendirilmiştir. 

Değerlendirme sonuçlarına göre başarısız ders sayısı 5’ten fazla olan öğrencilerin kayıtlarının silinmesine, başarısız ders sayısı 5 ve 5’ten az olup ek sınav haklarını kullananlara 3 yarıyıl ek süre, ek sınav hakkını kullanmayanlara 4 yarıyıl ek süre, başarısız ders sayısı 1 olan öğrencilere de sınırsız sınav hakkı verilmesine 17/10/2023 tarihli Fakülte Yönetim Kurulu ile karar verilmiştir.

Aşağıdaki Listeden Gerekli Kontroller Yapılabilir.

Liste için tıklayınız.

Yayın Tarihi: 23/10/2023
Okunma Sayısı: 343