Fakültemiz Öğretim Üyelerinin TÜBİTAK 1001 Proje Başarısı

Fakültemiz Makine Mühendisliği Bölümü, Mekanik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümran ESENDEMİR'in "Farklı Fonksiyonel Derecelendirilmiş Birim Hücre Yapısına Sahip Çok Katmanlı Kaplanmış Diz İmplantların Tasarımı ve Deneysel Performanslarının İncelenmesi" başlıklı TÜBİTAK 1001 projesi ve Çevre Mühendisliği Bölümü, Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sema YURDAKUL'un "Ham ve Torefiye Biyokütlenin Linyitle Birlikte Yakılması Sonucu Oluşan SO2 ve CO2 Emisyonlarının Ham ve Kalsine Yumurta Kabuğuyla Tutulmasının İncelenmesi" başlıklı TÜBİTAK 1001 projesi desteklenmeyte hak kazanmıştır. Öğretim üyelerimizi tebrik eder çalışmalarında başarılar dilerim.

DEKAN

Yayın Tarihi: 24/02/2023
Okunma Sayısı: 774