Öğrenci Affı ve Başvuruları Hakkında

5 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 Sayılı Kanun’un 35 Maddesi ile 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 83 üncü maddeden yararlanmak isteyen üniversitemiz öğrencileri, 05.07.2022 tarihinden itibaren en geç 4 ay içinde, kayıtlarının silindiği veya kayıt hakkı kazandıkları Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokuluna başvuru yapmaları gerekmektedir.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımızın web sitesinde başvuru için gerekli detaylar bulunmaktadır. 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Duyuru

Yayın Tarihi: 26/07/2022
Okunma Sayısı: 1342