Öğretim Üyelerimiz Doç. Dr. Ece Söğüt ve Dr. Öğr. Üyesi Ebru Aydın’ın Avrupa Birliği Proje Başarısı

Fakültemiz, Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerimiz Doç. Dr. Ece Söğüt ve Dr. Öğr. Üyesi Ebru Aydın’ın, uluslararası Akdeniz Bölgesinde Araştırma ve İnovasyon için Ortaklık (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area - PRIMA)  Programı kapsamında “Akdeniz Bölgesi'nden Tarımsal Yan Ürünler ve Doğal Antimikrobiyaller İçeren Sürdürülebilir ve Yenilikçi Gıda Ambalajı (Sun4Med)” başlıklı projeleri desteklenmiştir.

SuN4Med projesi, gıdaların raf ömrünü uzatılmayı, gıda israfını/kaybını azaltmayı ve biyolojik olarak parçalanabilir, antimikrobiyal gıda ambalajı ve kaplama materyalleri geliştirerek gıda güvenliğini artırmayı amaçlamaktadır. Bu hedeflere ise döngüsel ekonomi (tarım-endüstri atıklarının değerlendirilmesi) ve sürdürülebilir kimya (eko-çözücülerin ve düşük enerji yatırımlarının kullanımı) yaklaşımlarıyla ulaşmayı hedeflemektedir. Elde edilen biyokompozitlerin yeni nesil gıda ambalajlarında çok yönlü amaçlarla kullanımı beklenmektedir. Çok ortaklı projede; İspanya, Fransa, Tunus ve Fas’tan araştırma grupları ile farklı sektörlerden paydaşlar yer almakta olup uluslararası bir araştırma grubuyla çalışmalar yürütülecektir.

Bu vesileyle hocalarımızı tebrik eder, projelerinde başarılar dileriz.

Yayın Tarihi: 12/01/2024
Okunma Sayısı: 339