YATAY GEÇİŞ VE DGS İLE KESİN KAYIT YAPTIRMIŞ ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE....
KESİN KAYIT SONRASI YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER VE DERS KAYITLARI HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU...

2023-2024 güz yarıyılı ders kayıt tarihleri      : 25-29 Eylül 2023
2023-2024 güz yarıyılı ders başlama tarihi     : 2 Ekim 2023

1.   Daha önce sadece yabancı dil hazırlık eğitimi alan ve hiçbir dersten muafiyet talebi olmayan öğrencilerin Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden ders kaydı yapmaları gerekmektedir. Önceki üniversitelerinde isteğe bağlı ya da zorunlu ingilizce hazırlık eğitimini Başarılı/Başarısız fark etmeksizin tamamlamış olan öğrencilerin ders kaydı yaparken uygun olan ingilizce dersini seçmeleri zorunludur (Güz dönemi için ING-111 kodlu ders ve Bahar dönemi için ING-112 kodlu ders)

2.      Kesin kayıt yapıldıktan sonra, muaf olunacak derslerin ve intibak yapılacak sınıfın belirlenmesi için bölüm başkanlıklarına dilekçe ile müracaat edilmesi gerekmektedir.

3.      Öğrencilerin muafiyet başvuruları sonuçlanmamış bile olsa, 2 Ekim 2023 Pazartesi gününden itibaren alınması muhtemel bütün derslere devam mecburiyeti aranacaktır.

4.      Muaf olacağınız dersler, SDÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile SDÜ Ders Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesine göre belirlenecektir. İleride telafi edilemeyecek bir duruma düşmemek için yukarıda belirtilen mevzuat kurallarını bilmeniz ve sürekli olarak gerek fakültemizin gerekse bölümünüzün internet sayfalarında yayınlanacak duyuruları takip etmeniz faydanıza olacaktır.

MUAFİYET VE İNTİBAK SONUCU AÇIKLANDIKTAN SONRA YAPILACAK İŞLEMLER

Muafiyet başvuruları, bölümlerdeki ilgili komisyonlar tarafından değerlendirilerek, muafiyet ve intibak sonucu dekanlığa bildirilecektir. Muafiyet ve intibak sonuçları, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra öğrenci bilgi sistemine kayıt edilecektir.

Bu şekilde muafiyet sonuçları kesinleşmiş ve muaf olduğu dersleri öğrenci bilgi sistemine kayıt edilmiş öğrencilerin, Mühendislik Fakültesi Öğrenci İşleri Birimine giderek ders kaydı yaptırmaları gerekmektedir.

Ders kayıt işlemleri:

Muafiyet sonrası genel not ortalaması 1,80’den az olan öğrenciler toplam 30 AKTS, 1,80 ve üzerinde olan öğrenciler 50 AKTS ders alabileceklerdir.

Her öğrenci, öğrenim süresi boyunca alması gereken dersleri kendi OBS hesapları üzerinden görebilmektedir. (Ders Kayıt İşlemleri > Müfredat Durumu)

Ders kaydı için Mühendislik Fakültesi Öğrenci İşleri Birimine gitmeden önce bu ders planına göre almak istediğiniz derslere karar vermeniz gerekmektedir. Ayrıca haftalık ders programında, almaya karar verdiğiniz derslerden çakışanlar var ise, çakışan dersi (seçenek varsa) hangi şubeden alacağınızı belirlemeniz gerekmektedir.

Yayın Tarihi: 27/09/2023
Okunma Sayısı: 725