Yabancı Uyruklu ve Engelli Öğrenci Danışmanları

Yabancı Uyruklu Öğrenci Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Umut TİLKİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Engelli Öğrenci Danışmanı Arş. Gör. Dr. Bahar İKİZOĞLU Çevre Mühendisliği Bölümü