I. Endüstri Mühendisliği Çalıştayı

I. ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÇALIŞTAYI

Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Endüstri Mühendisliği Bölümü ISPARTA

26 Mayıs 2008

Fabrika/ Üretim Organizasyonlarının Yeniden Yapılandırılması ve
Verimliliğin Arttırılması Yoluyla Büyüme

temalı I. Endüstri Mühendisliği Çalıştayı ulusal ölçekte farklı üniversitelerden katılan öğretim üyelerinin ve TÜBİTAK destekleri ile gerçekleştirilmiştir. Etkinlikte gerçekleştirilen sunumlar tam metin olarak olarak Çalıştay Kitabı'nda toplanmış ve bastıılmıştır. Çalıştay kitabı içindekiler listesi için aşağıdaki resme tıklayınız.

Not: Çalıştay kitap talepleriniz için Doç.Dr. Erdal AYDEMİR'e e-posta ile ulaşabilirsiniz.