Akademik Kadro


Prof. Dr. Gültekin ÖZDEMİR
Bölüm Başkanı / Mühendislik Fakültesi Dekanı

 Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı  Yöneylem Araştırması Anabilim Dalı 

Doç. Dr. Halil İbrahim KORUCA
Anabilim Dalı Başkanı / Böl. Bşk. Yrd.

Prof. Dr. Gültekin ÖZDEMİR
Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Melek USAL

Prof. Dr. Abdullah EROĞLU

Doç. Dr. Erdal AYDEMİR

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Onur OLGUN

Dr. Öğr. Üyesi Hakan ALTUNAY

Arş. Gör. Büşra OLGUN

Arş. Gör. Mustafa Emrah BURHAN

Arş. Gör. Fatma GÜMÜŞ

Arş. Gör. Emine Rumeysa KOCAER

 

 

Arş. Gör. Murat Onur YILDIRIM

 
 Diğer Birimlerden Görevli Öğretim Üyeleri 

Prof. Dr. Sadık ÇÖKELEZ
SDÜ İİBF Öğretim Üyesi

 

 

Yayın Tarihi: 25/03/2021
Okunma Sayısı: 851