Yönetim

Prof. Dr. Gültekin ÖZDEMİR
Bölüm Başkanı / Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Halil İbrahim KORUCA
Böl. Bşk. Yrd.

Doç. Dr. Mehmet Onur OLGUN
Böl. Bşk. Yrd.