Yönetim

Prof. Dr. Gültekin ÖZDEMİR
Bölüm Başkanı / Mühendislik Fakültesi Dekanı

Doç. Dr. Halil İbrahim KORUCA
Böl. Bşk. Yrd.

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Onur OLGUN
Böl. Bşk. Yrd.