Hakkımızda

Bölümümüz 2006-2007 Eğitim ve Öğretim yılında lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim ve öğretime başlamıştır. Endüstri Mühendisliği ve Yöneylem Araştırması Anabilim Dalı olarak iki anabilim dalı’nda akademik faaliyetler gerçekleştirilen bölümümüzde 4 Prof. Dr., 2 Doç. Dr., 2 Dr. Öğr. Üyesi ve 5 Arş. Gör. olmak üzere toplam 13 akademik personel ve 2 idari personel görev yapmaktadır. Bölümümüz lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde sahip olduğu programlara öğrenci kabul etmektedir.

Akademik Analizler