Bölüm Kalite Komisyonu

Süleyman Demirel Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Endüstri Mühendisliği Bölümü 

Bölüm Kalite Komisyonu

 

Amaç:

- Üniversitemiz ve Fakültemizin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda; eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak,

- Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerin tümünü içine alacak şekilde iç değerlendirme çalışmalarını yürütmek

 

Komisyon Üyeleri:

Prof. Dr. Gültekin ÖZDEMİR (Bölüm Başkanı)
Doç. Dr. Halil İbrahim KORUCA (Bölüm Başkan Yardımcısı)
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Onur OLGUN (Toplam Kalite Komisyonu Başkanı)
Arş. Gör. Fatma GÜMÜŞ (Üye)
Arş. Gör. Emine Rümeysa KOCAER (Üye)

 

Raporlar:

Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) 2020

 

 

Bölüm Başkanlığı