Bölüm Kalite Komisyonu

Süleyman Demirel Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Endüstri Mühendisliği Bölümü 

Bölüm Kalite Komisyonu

 

Amaç:

- Üniversitemiz ve Fakültemizin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda; eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak,

- Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerin tümünü içine alacak şekilde iç değerlendirme çalışmalarını yürütmek

 

Bölüm Kalite Komisyon Üyeleri:

Prof. Dr. Gültekin ÖZDEMİR (Bölüm Başkanı)
Doç. Dr. Halil İbrahim KORUCA (Bölüm Başkan Yardımcısı)
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Onur OLGUN (Bölüm Başkan Yardımcısı - Toplam Kalite Komisyonu Başkanı)
Arş. Gör. Fatma GÜMÜŞ (Üye)
Arş. Gör. Emine Rümeysa KOCAER (Üye)

 

Bölüm Kalite Komisyonu Toplantı Tutanakları

Bölüm Danışma Kurulu Üyeleri

Bölüm Paydaşları Listesi

Kariyer Temsilcisi

İş Akış Şemaları

Bölüm Kalite Politikası, Araştırma Politikası, Misyon ve Vizyonu

Bölüm Ar-Ge Raporları

Bölüm Ar-Ge Komisyonu Üye Listesi

Bölüm Organizasyon Şeması

Bölüm Görev Tanımları

Tanımlı Süreçler

Bölüm Faaliyet Raporları

 

Bölüm Öz Değerlendirme Raporları:

Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) 2020

Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) 2021

 

Güncelleme Tarihi: 15.02.2022

 

Bölüm Başkanlığı