Hakkımızda

Bölümümüz 2006-2007 Eğitim ve Öğretim yılında lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim ve öğretime başlamıştır. Endüstri Mühendisliği ve Yöneylem Araştırması Anabilim Dalı olarak iki anabilim dalı’nda akademik faaliyetler gerçekleştirilen bölümümüzde 2 Prof. Dr., 1 Doç. Dr., 4 Dr. Öğr. Üyesi ve 5 Arş. Gör. olmak üzere toplam 12 akademik personel ve 1 idari personel görev yapmaktadır. Bölümümüz lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde sahip olduğu programlara öğrenci kabul etmektedir.

Akademik Analizler