2016 Stajları Hakkında

ÖNEMLİ

2016 Dönemi Staj Yapan Öğrencilerimiz Staj Defterleri ve Sicil Formlarını imza karşılığında Arş. Gör. M. Emrah BURHAN'a en geç 14 Ekim 2016 Cuma günü saat: 16:00 ya kadar teslim edeceklerdir. Ayrıca, OBS de yer alan Staj Anket Formu aynı tarihe kadar doldurulmak zorundadır.

Herhangi bir sebepten dolayı zamanında teslim edilmeyen evraklar işleme alınmayarak ilgili stajdan BAŞARISIZ sayılacaktır.

19 Ekim 2016 Çarşamba Günü Staj Değerlendirme Takvimi yayınlanacak ve bu takvime göre MÜLAKAT SINAVLARI yapılacaktır. Staj Dönemi öncesinde sizlere bildirildiği üzere değerlendirme sonucu KABUL veya RET şeklinde olacak herhangi bir DÜZELTME olmayacaktır. 

SDÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü 
Staj Komisyonu 

Yayın Tarihi: 23/09/2016
Okunma Sayısı: 1790