2019-2020 Yaz Yarıyılı Sonu Tek Ders Sınavları Hakkında

Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin beşinci fıkrasında;

"Bahar yarıyılı, güz yarıyılı veya varsa yaz okulu sonunda en az 2.00 GNO ile mezuniyet durumunda olup, staj dersi hariç sadece bir dersten FF veya FD ile başarısız olan ve o derse devam etmiş öğrenciler için, dönemine bakılmadan tek ders sınavı adıyla bir defaya mahsus olmak üzere sınav hakkı verilir. Sınıf geçme esası uygulayan Tıp ve Diş Hekimliği fakülteleri hariç, tek ders sınavları, her yarıyılın sonunda bütünleme sınavlarının bitiş tarihinden itibaren on beş gün içerisinde yönetim kurulunun belirleyeceği bir tarihte yapılır. Varsa yaz okulu sonunda kullandırılacak tek ders sınav hakkı ise bir sonraki eğitim-öğretim yılı başlamadan ilgili yönetim kurulunun belirleyeceği bir tarihte yapılır." hükmü gereğince

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Dönemi sonunda yapılacak olan tek ders sınavları (sadece pandemi dönemi için 3 Ders) için uygulanacak takvim aşağıda verilmiştir.

 

Bölüm Başkanlığı

Yayın Tarihi: 19/09/2020
Okunma Sayısı: 237