Pandemi Döneminde Staj Yapacakların Dikkatine

Değerli Öğrencilerimiz, ülkemizin içinde bulunduğu Pandemi dönemini göz önünde bulundurarak, bölümümüzdeki zorunlu stajların, yaşanan Pandemi dönemi süresince ve sadece mezuniyet aşamasında bulunan öğrencileri kapsamak şartıyla uzaktan yapılabilmesine imkân tanınmıştır. Özellikle mezuniyet aşamasında bulunan öğrencilerimizin mağduriyet yaşamamaları ve herhangi bir hak kaybına uğramamaları adına bu yönde bir karar alınmıştır. Ayrıca ilgili pandemi dönemi öncesinde stajına başlayıp, mevcut dönem içerisinde alınan tedbirler kapsamında staj süreci yarıda kalan öğrenciler de kalan staj sürelerini uzaktan staj uygulama esasları kapsamında tamamlayabileceklerdir. Alınan bu karar doğrultusunda bölümümüz staj uygulama yönergesi ekte bulunan “Uzaktan Zorunlu Staj Uygulama Esasları” dökümanı (Ek-1 ve Ek-2) şeklinde revize edilmiştir. Öğrencilerin bu esasları ayrıntılı olarak incelemeleri ve staj raporlarını bu esaslara göre hazırlamaları gerekmektedir.

Bunun yanı sıra; mezun durumunda olmayan ve ilgili olağanüstü dönemde staj yeri bularak staj yapma talebi olan öğrenciler; bu uygulama esasları kapsamı dışında kalmak suretiyle, mevcut staj ilkelerine göre, tüm yasal sorumluluklar kendilerine ait olmak kaydıyla stajlarını yapabileceklerdir. Bu kapsamdaki öğrenciler için halen yürürlükte olan bölüm staj yönergesi aynen geçerli olacaktır. Bu durumdaki öğrencilerin, elektronik ortam aracılığı ile Ek-3 ve Ek-4’te yer alan belgeleri doldurarak Staj Komisyonu Üyesi Araş. Gör. Mustafa Emrah BURHAN’nın e-posta adresine (mustafaburhan@sdu.edu.tr) ulaştırmaları gerekmektedir.

Bu süreç ile ilgili cevap bulamadığınız sorularınız için lütfen Staj komisyonu üyeleri ile irtibata geçiniz.

 

Staj Komisyonu Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Hakan ALTUNAY

 

Uzaktan Zorunlu Staj Uygulama Esasları Ek-1 ve Ek-2

Pandemi Dönemi Staj Tercih Beyannamesi Ek-3

Staj Tercihi Dilekçesi Ek-4

Yayın Tarihi: 09/05/2020
Okunma Sayısı: 2912