Staj Evrakları Hakkında

2017 Yaz dönemi staj yapan öğrencilerimiz öncelikle OBS de yer alan Staj Anketi doldurmalıdır. Tüm evraklar ( RAPOR, DEĞERLENDİRME FORMU, DEVLET KATKI PAYI FORMU(varsa) ) 13 Ekim 2017 Cuma günü saat 16:00'ya kadar Arş. Gör. M. Emrah Burhan'a imza karşılığında teslim edeceklerdir.  Sonraki başvurular kabul edilmeyecektir.

Staj Komisyonu

Yayın Tarihi: 25/09/2017
Okunma Sayısı: 1885