Hakkımızda

Isparta Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 1418 Sayılı Kanuna göre 21 Şubat 1976 tarihinde “ Isparta Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi ” adıyla kurulmuş, 1976-1977 eğitim-öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı’na ait Gülkent Ortaokulu Binasında İnşaat ve Makina Mühendisliği Bölümleri ile eğitim ve öğretimine başlamıştır. Akademi 20 Temmuz 1982 tarihinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa ek olarak çıkarılan 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Antalya’daki Akdeniz Üniversitesi’ne bağlanarak, “Mühendislik Fakültesi” adını almıştır. 3 Ağustos 2023 tarihli ve 7477 Sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile fakültemiz “Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi” adını almış ve halen eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmektedir. Mühendislik biliminin en eski ve temel mühendislik dallarından biri olan inşaat mühendisliği; ihtiyaçlar ve istekler doğrultusunda ortaya çıkan çeşitli yapıların bireylere ve topluma, çevresel şartlara ve kullanım koşullarının yarattığı zorlayıcı etkilere karşı durarak hizmet sunacak şekilde planlanmasını, tasarımını, inşasını ve bakımını gerçekleştiren mühendislik dalıdır. Bölümümüzün misyonu; ulusal ve uluslararası düzeyde, alanındaki çeşitli çalışmalarda görev alabilecek, çevreye duyarlı, sosyal ve etik bilince sahip, toplumun gelişmesine katkıda bulunacak inşaat mühendisleri yetiştirmektir.

Akademik Analizler