7. Mühendislik Öğrenci E-Proje Pazarı

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

7. MÜHENDİSLİK ÖĞRENCİ E-PROJE PAZARI ETKİNLİK BİLGİLERİ

Mühendislik Fakültesi öğrencilerinde bilimsel düşünme, araştırma, araştırmacılık ve proje kültürü ilgi ve anlayışının oluşup gelişmesine katkıda bulunmak, öğrencilerimizi proje üretmeye ve proje geliştirmeye özendirmek ve geleceğin bilim insanları olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla “KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 7. MÜHENDİSLİK ÖĞRENCİ E-PROJE PAZARI (KTMOPP-Uzaktan Erişim)” düzenlenmektedir. Projelerin, öğrencilerin özgün düşüncelerinden kaynaklanmış, kendileri tarafından şekillendirilmiş, danışmanlarının yönlendirmesi ile fakat kendi bilgi ve becerileri ile tamamlanmış olması beklenmektedir. Proje Pazarına başvuru yapılan projeler, her alan için ayrı ayrı oluşturulacak jüriler tarafından “Proje Özeti ve Proje Raporu” üzerinden değerlendirilecektir. Bu şekilde ön elemeden geçerek sergilenmeye değer görülen projeler proje sergisine davet edileceklerdir.

Konya Teknik Üniversitesi 7. Mühendislik Öğrenci E-Proje Pazarına proje önerisinde bulunan kişiler uzaktan erişim yoluyla, proje çalışmalarını organizasyona davet edilen üretim ve hizmet sektörü temsilcilerine, akademisyen ve öğrencilere sunma imkanı bulacak, sorulan soruları cevaplandırabilecek ve projeleri hakkında bilgi verebileceklerdir.

KATILIM KOŞULLARI

Proje pazarına tüm Mühendislik Fakültesi öğrencileri teorik ve uygulama projeleri ile katılabilir.

Proje pazarına birey ya da ekip olarak başvuru yapılabilir. Proje ekipleri en fazla üç kişiden oluşmalıdır.

Bir birey ya da proje ekibi en fazla bir proje ile katılabilir.

Bir projede sadece bir danışman görev alabilir ve danışman istediği sayıda projeye danışmanlık yapabilir. Disiplinler arası projelerde danışman sayısı birden fazla olabilir.

Proje pazarına gönderilecek proje raporlarının belirlenen formata (*) göre hazırlanması gerekir.

Aynı proje ile tek bir tematik alan için başvuru yapılabilir.

Bu koşullara uymayan projeler kabul edilmeyecektir.

(*)Proje raporu formatına http://ktmopp.ktun.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir

Tematik Alanlar

1. Enerji, Malzeme Bilimi ve Makine Teknolojileri

2. Kimya ve Çevre Teknolojileri

3. Bilgi ve İletişimTeknolojileri

4. Verimlilik ve Endüstriyel Uygulamalar

5. Savunma Sanayii, Robotik ve Uzay Teknolojileri

6. Yer Bilimleri, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Afet-Risk Yönetimi

BAŞVURU

Yarışma başvuru formları, http://ktmopp.ktun.edu.tr sayfasında bulunan linkten indirilebilir.

Yayın Tarihi: 20/05/2021
Okunma Sayısı: 267