Çevrimiçi Derslerde Devam Zorunluluğu

Yükseköğretim Genel Kurulunun 24.09.2020 tarihli toplantısında “Yükseköğretim kurumlarının; ön lisans, lisans ve yüksek lisans düzeyinde diploma programları ile senatoları tarafından uygun görülmesi halinde, birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bazı dersler uzaktan öğretim yoluyla eşzamanlı ve/veya eşzamansız olarak çevrimiçi ve/veya çevrimdışı teknolojilerle verilebileceği” kararı alınmıştır.
Üniversitemiz Senatosunun 26.07.2022 tarih ve 603/7 sayılı kararı ile 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılında çevrimiçi yapılmasına karar verilen derslerde devam zorunluluğu aranması ve Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esasların 11 inci maddesinde belirtilen “Uzaktan öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin derslerdeki devam gerektiren faaliyetlerini, öğretimi sürdüren ilgili birim kurulları belirler ve dönem başlamadan önce ders izlence sayfalarından duyururlar.” hükmüne istinaden işlem tesis edilmesi hususunda gereği belirtilmiştir.

Yayın Tarihi: 27/08/2022
Okunma Sayısı: 362