Erasmus+ Başvurularında Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısının Kullanımı

Dışişleri Bakanlğı Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı'nın ilgi yazısıyla, 2021-2027 dönemi Erasmus+ Programının en önemli özelliklerinden birinin "dijitalleşme" olduğu, Başkanlıklarının gerek kendi iç prosedürlerini gerekse yararlanıcılarla olan işlemlerini azami düzeyde çevrimiçi araçlarla dijital ortamda gerçekleştirmek üzere gerekli adımları attığı, bu çerçevede Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) ile Başkanlıkları arasında yürütülen bir proje çerçevesinde Erasmus+ Yükseköğretim Öğrenci ve Personel Başvurularının, başvuru ve seçim süreçlerinin tüm üniversiteleri kapsayacak şekilde merkezi olarak Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden alınması ve oluşturulan sistemde ilan edilmesi için 2021 yılında bir çalışma yapıldığı belirtilmektedir.

1 Mart 2022 tarihi itibariyle sistemin üniversiteler tarafından zorunlu olarak kullanılması için Erasmus+ yükseköğretim öğrenci ve personel hareketliliği seçim ve başvuru işlemlerinin Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı portalı üzerinden yürütülmesi gerektiği belirtilmiştir.

Yayın Tarihi: 25/02/2022
Okunma Sayısı: 844