Komisyonlar

 

Komisyon Başkanı Prof. Dr. Mesut TIĞDEMİR
Komisyon Başkanı Prof. Dr. Serdal TERZİ
Komisyon Başkanı Doç. Dr. Hakan DİLMAÇ
Üye Arş. Gör. Gizem KAÇAROĞLU
Üye Arş. Gör. Abdullah GÜNDOĞAY
Üye  

Başkan Arş. Gör. Abdullah GÜNDOĞAY

Komisyon Başkanı Doç. Dr. Kemal SAPLIOĞLU
Üye Arş. Gör. Abdullah GÜNDOĞAY

Komisyon Başkanı Doç Dr. Meltem SAPLIOĞLU
Üye Arş. Gör. Sıla YAMAN
Üye Arş. Gör. Dr. Yasemin ŞİMŞEK TÜRKER

Komisyon Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Melis GÖKOVA
Üye Arş. Gör. Gizem KAÇAROĞLU
Üye Arş. Gör. Fatih ERGEZER

Komisyon Başkanı Prof. Dr. Hakan TONGAL
Üye Arş. Gör. Dr. Yasemin ŞİMŞEK TÜRKER

Komisyon Başkanı Prof. Dr. Hakan TONGAL
Komisyon Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Recep AKAN
Komisyon Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Melis GÖKOVA
Üye Arş. Gör. Dr. Mehmet Fatih YAZICI
Üye Arş. Gör. Sıla YAMAN
Üye Arş. Gör. Aydın KICI
Üye Arş. Gör. Dr. Yasemin ŞİMŞEK TÜRKER

Komisyon Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Asuman Işıl ÇARHOĞLU
Üye Arş. Gör. Fatih ERGEZER

Üye (Yapı ve Deprem Mühendisliği Laboratuvarı) Arş. Gör. Sıla YAMAN
Üye (Çelik Laboratuvarı) Arş. Gör. Ahmet Kubilay AKSAKAL
Üye (Ulaştırma Laboratuvarı) Arş. Gör. Gizem KAÇAROĞLU
Üye (Geoteknik Laboratuvarı) Arş. Gör. Dr. Mehmet Fatih YAZICI
Üye (Hidrolik Laboratuvarı) Arş. Gör. Dr. Tülay Suğra KÜÇÜKERDEM ÖZTÜRK
Üye (Yapı Malzemesi Laboratuvarı) Arş. Gör. Dr. Yasemin ŞİMŞEK TÜRKER

Üye Arş. Gör. Gizem KAÇAROĞLU‍

 

Mevlana Komisyon Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Melis GÖKOVA
Farabi Komisyon Başkanı Prof. Dr. Mehmet AVCAR
Üye Arş. Gör. Ahmet Kubilay AKSAKAL

Komisyon Başkanı Dr. Ögr. Üyesi Tuba AYDIN KAYA
Komisyon Başkan Yardımcısı Arş. Gör. Aydın KICI
Üye Arş. Gör. Fatih ERGEZER
Üye Arş. Gör. Abdullah GÜNDOĞAY
Üye Arş. Gör. Ahmet Kubilay AKSAKAL

Komisyon Başkanı Doç. Dr. Kemal SAPLIOĞLU
Üye Arş. Gör. Dr. Mehmet Fatih YAZICI
Üye  

Komisyon Başkanı Dr. Ögr. Üyesi T. Suğra KÜÇÜKERDEN ÖZTÜRK
Yapı Arş. Gör. Dr. Yasemin ŞİMŞEK TÜRKER
Ulaştırma Arş. Gör. Aydın KICI
Hidrolik Arş. Gör. Ahmet Kubilay AKSAKAL

Komisyon Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Soner UZUNDURUKAN
Üye Arş. Gör. Ahmet Kubilay AKSAKAL

Komisyon Başkanı Doç. Dr. Hamide KABAŞ
Üye Arş. Gör. Abdullah GÜNDOĞAY

Komisyon Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Recep AKAN
Üye Arş. Gör. Aydın KICI
Üye  

Komisyon Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Tuba AYDIN KAYA
Üye Arş. Gör. Sıla YAMAN
Üye Arş. Gör. Gizem KAÇAROĞLU

Komisyon Başkanı Doç. Dr. Emine Dilek TAYLAN
Üye Arş. Gör. Fatih ERGEZER

 

Üye Arş. Gör. Ahmet Kubilay AKSAKAL
Üye  

‍‍