Komisyonlar

 

Komisyon Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Asuman Işıl ÇARHOĞLU
Üye Arş. Gör. Sıla YAMAN
Üye Arş. Gör. Fatih ERGEZER
Üye Arş. Gör. Mehmet Fatih YAZICI

Komisyon Başkanı Prof. Dr. Mesut TIĞDEMİR
Komisyon Başkanı Prof. Dr. Serdal TERZİ
Komisyon Başkanı Doç. Dr. Hakan DİLMAÇ
Üye Arş. Gör. Gizem KAÇAROĞLU
Üye Arş. Gör. Abdullah GÜNDOĞAY
Üye Arş. Gör. Dr. Tülay Suğra KÜÇÜKERDEM ÖZTÜRK

Başkan Arş. Gör. Abdullah GÜNDOĞAY

Komisyon Başkanı Doç. Dr. Kemal SAPLIOĞLU
Üye Arş. Gör. Abdullah GÜNDOĞAY

Komisyon Başkanı Doç Dr. Hakan DİLMAÇ
Üye Arş. Gör. Sıla YAMAN
Üye Arş. Gör. Yasemin ŞİMŞEK TÜRKER

Komisyon Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Melis GÖKOVA
Üye Arş. Gör. Dr. Tülay Suğra KÜÇÜKERDEM ÖZTÜRK
Üye Arş. Gör. Fatih ERGEZER

Komisyon Başkanı Prof. Dr. Hakan TONGAL
Üye Arş. Gör. Yasemin ŞİMŞEK TÜRKER

Komisyon Başkanı Prof. Dr. Hakan TONGAL
Komisyon Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Recep AKAN
Komisyon Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Melis GÖKOVA
Üye Arş. Gör. Dr. Tuba AYDIN KAYA
Üye Arş. Gör. Aydın KICI
Üye Arş. Gör. Yasemin ŞİMŞEK TÜRKER

Komisyon Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hüsnü DEMİRPENÇE
Üye Arş. Gör. Ahmet Kubilay AKSAKAL

Üye (Yapı ve Deprem Mühendisliği Laboratuvarı) Arş. Gör. Sıla YAMAN
Üye (Çelik Laboratuvarı) Arş. Gör. Ahmet Kubilay AKSAKAL
Üye (Ulaştırma Laboratuvarı) Arş. Gör. Gizem KAÇAROĞLU
Üye (Geoteknik Laboratuvarı) Arş. Gör. Mehmet Fatih YAZICI
Üye (Hidrolik Laboratuvarı) Arş. Gör. Dr. Tülay Suğra KÜÇÜKERDEM ÖZTÜRK
Üye (Yapı Malzemesi Laboratuvarı) Arş. Gör. Yasemin ŞİMŞEK TÜRKER

Üye Arş. Gör. Fatih ERGEZER

Mevlana Komisyon Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Melis GÖKOVA
Farabi Komisyon Başkanı Doç. Dr. Mehmet AVCAR
Üye Arş. Gör. Gizem KAÇAROĞLU

Komisyon Başkanı Dr. Öğr. Üyesi İlyas Devran ÇELİK
Komisyon Başkan Yardımcısı Arş. Gör. Aydın KICI
Üye Arş. Gör. Fatih ERGEZER
Üye Arş. Gör. Mehmet Fatih YAZICI
Üye Arş. Gör. Ahmet Kubilay AKSAKAL

Komisyon Başkanı Doç. Dr. Kemal SAPLIOĞLU
Üye Arş. Gör. Gizem KAÇAROĞLU
Üye Arş. Gör. Ahmet Kubilay AKSAKAL

Komisyon Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Meltem SAPLIOĞLU
Yapı Arş. Gör. Sıla YAMAN
Yapı Arş. Gör. Yasemin ŞİMŞEK TÜRKER
Ulaştırma Arş. Gör. Aydın KICI
Hidrolik Arş. Gör. Dr. Tülay Suğra KÜÇÜKERDEM ÖZTÜRK

Komisyon Başkanı Doç. Dr. Kemal SAPLIOĞLU
Üye Arş. Gör. Mehmet Fatih YAZICI

Komisyon Başkanı Doç. Dr. Hamide KABAŞ
Üye Arş. Gör. Abdullah GÜNDOĞAY
Üye Arş. Gör. Dr. Tuba AYDIN KAYA

Komisyon Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Recep AKAN
Üye Arş. Gör. Dr. Tuba AYDIN KAYA
Üye Arş. Gör. Mehmet Fatih YAZICI

Komisyon Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Soner UZUNDURUKAN
Üye Arş. Gör. Aydın KICI
Üye Arş. Gör. Mehmet Fatih YAZICI

Komisyon Başkanı Doç. Dr. Emine Dilek TAYLAN
Komisyon Başkanı Dr. Öğr. Üyesi İlyas Devran ÇELİK
Üye Arş. Gör. Dr. Tuba AYDIN KAYA
Üye Arş. Gör. Fatih ERGEZER

 

Komisyon Başkanı Arş. Gör. Ahmet Kubilay AKSAKAL

‍‍