Laboratuvarlarımız

 • Laboratuvarlarımız
 • Çelik Laboratuvarı 
 • Yapı Malzemesi Laboratuvarı
 • Ulaştırma Laboratuvarı
 • Geoteknik Laboratuvarı
 • Yapı ve Deprem Mühendisliği Laboratuvarı
 • Hidrolik Laboratuvarı

 

‍Yapı ve Deprem Mühendisliği Laboratuvarı, İnşaat Mühendisliği bölüm öğrencilerinin eğitim hayatı boyunca teorik olarak öğrendiği bilgileri pratik olarak uygulamaları için birçok imkân tanımaktadır.  Mevcut durumda gerçekleştirilen bilimsel araştırmalar için büyük bir önem arz eden laboratuvar birçok ulusal ve uluslararası projelerin yürütülmesi konusunda aktif bir rol oynamaktadır. Laboratuvar ve envanterinde bulunan ekipmanların bazıları aşağıda verilmiştir.

 

‍Yapı Malzemesi Laboratuvarı, İnşaat Mühendisliği bölüm öğrencilerinin eğitim hayatı boyunca teorik olarak öğrendiği bilgileri pratik olarak uygulamaları için birçok imkân tanımaktadır.  Mevcut durumda gerçekleştirilen bilimsel araştırmalar için büyük bir önem arz eden laboratuvar birçok ulusal ve uluslararası projelerin yürütülmesi konusunda aktif bir rol oynamaktadır. Laboratuvar ve envanterinde bulunan ekipmanların bazıları aşağıda verilmiştir.

 

‍İnşaat Mühendisliği bünyesindeki Hidrolik Laboratuvarı; Akışkanlar Mekaniği, Hidrolik, Hidroloji dersleri kapsamında lisans seviyesinde yer alan deneyleri gerçekleştirme ve lisansüstü seviyesinde bulunan öğrencilere deneysel çalışma imkânı sunmaktadır. Deney ekipmanları dışında laboratuvarda bulunan su devirdaimli Keban baraj maketi aracılığı ile Su Kaynakları Mühendisliği dersi kapsamında baraj elemanları ve barajlarda su deşarjı hakkında kapsamlı bilgiler anlatılabilmektedir. Laboratuvardaki bulunan ekipmanlar aşağıda belirtilmiştir. 

 

Kullanım Amacı: Bölümümüz Ulaştırma Laboratuvarı,

●       lisans ve lisansüstü derslerine yardımcı olma,

●       araştırma/inceleme yürütme,

●       proje ve tez deneysel çalışmalarının gerçekleştirilmesi

amaçlarıyla kullanılmaktadır.

Öğrencilere Öğretilenler: Ulaştırma Laboratuvarı, lisans ve lisansüstü dersleri kapsamında yer alan konulardan,

●       esnek üstyapılarda kullanılan malzemeler ve bu malzemelerin deneyleri,

●       hacimsel karışım tasarımı yöntemleri,

●       yol üstyapılarının inşa aşamaları ve

●       yol üstyapılarında meydana gelen bozulmaların belirlenmesi

gibi alt başlıkların öğrencilere uygulamalı olarak öğretilmesi bakımından yeterli donanıma sahiptir.

Laboratuvarımız bünyesinde, ulaştırma alanında başvurulan temel ve kapsamlı deneylerin gerçekleştirilmesine imkân sağlayan birçok deney cihazı mevcuttur. Bu cihazların başlıcaları, aşağıdaki tabloda görülmektedir.

Deney Cihazı Kullanım Amacı
Mikro-Deval Agrega aşınma yüzdesinin tayini
Los Angeles Agrega aşınma yüzdesinin tayini
Yumuşama noktası Bitümlü bağlayıcının kıvam tayini
Penetrasyon Bitümlü bağlayıcının kıvam tayini
Düktilite Bitümlü bağlayıcının uzayabilme yeteneğinin tayini
Dönel viskozimetre Bitümlü bağlayıcının akma direncinin tayini
Vialit Agrega ve bitüm arasındaki adezyonun tayini
Kaliforniya soyulma deneyi Agrega ve bitüm arasındaki adezyonun tayini
Sıcaklık kontrollü yüksek devirli karıştırıcı Bitüm modifikasyonu
Superpave yoğurmalı sıkıştırıcı Hacimsel karışım tasarımı
İndirekt çekme dayanımı Bitümlü sıcak karışımların neme karşı dayanım tayini
Hamburg tekerlek izi Bitümlü sıcak karışımların tekerlek izi direnci tayini
Hızlandırılmış üstyapı test cihazı Üstyapı tabakalarının bozulma şekilleri tayini
Dinamik üç eksenli basınç deneyi Tekrarlı yükler altında üstyapı tabakalarının dinamik davranışlarının tayini

 

 

Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümüne bağlı laboratuvarların kullanımı için gerçekleştirilmesi gereken adımlar şu şekildedir:

Bölümümüz Öğretim Üyeleri ve Öğrencileri için;

 • Başvuru esnasında https://muhendislik.sdu.edu.tr/insaat/tr/dokumanlar bağlantısında yer alan “Laboratuvar Kullanım İstek Formu” laboratuvar sorumlusu tarafından uygun görülmesi halinde, çalışmanın yapılacağı tarihler, mevcut laboratuvar çalışma takvimine uygun olacak şekilde belirlenerek ve gerekli diğer alanlar doldurularak öncelikle çalışmayı gerçekleştirecek araştırmacı/öğrenci ve danışmanı tarafından imzalanır.
 • Sonrasında ilgili evrakta yer alan bilgilerin uygun görülmesi halinde, bu belge sırasıyla “Yardımcı Sorumlu Öğretim Elemanı”, “Sorumlu Öğretim Elemanı” ve “Anabilim Dalı Başkanı” tarafından imzalanır.
 • Buna ilave olarak yukarıda yer alan aynı bağlantıdaki “Laboratuvar Güvenlik Kuralları” isimli belge, laboratuvarı kullanacak araştırmacı/öğrenci ve danışmanı tarafından okunup her sayfası paraflanır.

Bölümümüz Dışından Olup Laboratuvarlarımızı Kullanmak İsteyen Öğretim Üyeleri ve Öğrenciler için;

 • Başvuru esnasında https://muhendislik.sdu.edu.tr/insaat/tr/dokumanlar bağlantısında yer alan “Laboratuvar Araştırmacı Dilekçe Örneği” kullanım amacına uygun şekilde laboratuvarı kullanacak öğretim üyesi/araştırmacı tarafından, kendisi ve öğrencileri adına doldurularak İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığına ekleri ile birlikte dilekçe olarak sunulur. İlgili dilekçenin eklerini “Laboratuvar Kullanım İstek Formu” ve “Laboratuvar Güvenlik Kuralları” belgeleri oluşturmaktadır.
 • “Laboratuvar Kullanım İstek Formu” ve “Laboratuvar Güvenlik Kuralları” belgelerinin doldurulması için izlenecek adımlar, yukarıda yer alan “Bölümümüz Öğretim Üyeleri ve Öğrencileri için” başlığında detaylı şekilde mevcuttur.

 

Yapılan başvuruların, bölüm başkanlığınca ve ilgili anabilim dalınca uygun görülmesi halinde, ıslak imzalı tüm evraklar İnşaat Mühendisliği Bölüm Sekreterliği ve kullanılacak laboratuvarın sorumlusuna birer nüsha olarak teslim edilerek belirlenen tarih aralıklarında laboratuvarlarda çalışma yapılabilir.