7. Ulusal Kırmataş Sempozyumu

Ulusal Kırmataş Sempozyumu'nun yedincisi TMMOB Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından Mart 2015 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilecektir.

Ulusal Kırmataş Sempozyumu'nun yedincisi TMMOB Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından Mart 2015tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilecektir.

Kırmataş sektörü, ulaştığı yatırım düzeyi, yıllık bilançosu, üretim boyutu ve sağladığı istihdam ile madencilik alanında ülkemize katma değer üreten özel ve önemli bir iş kolu durumundadır.

İlgili Sektör, yürürlükteki yasalardan, üretimden, ürün temini ve kalitesinden, çevresel etkilerinden, iş güvenliği ve işçi sağlığı ile arazi kullanımından kaynaklanan çok ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. Özellikle artan yoğun ve plansız/çarpık kentleşme alanları içinde kalmış kırmataş ocak işletmelerinin sürdürülebilir üretimleri, bilimsel ve teknik açıdan yeniden yapılandırılma gereklilikleri dikkate alınmadan, karşılaşılan iş güvenliği ve çevre sorunları yanında artan sosyal baskılar ile teknik ve ekonomik açıdan sınırlandırılarak, sonlandırılmaktadır. 

Bu sempozyum süreciyle; sektöre yönelik mevcut sorunların gözden geçirilmesi, bunların çözümüne yönelik bilimsel ve teknolojik düzeyde oluşan gelişmelerin ilgili sektör üyeleriyle tartışılması, katılımcılara aktarılması bu bilimsel platform kapsamında planlanmaktadır.

Yayın Tarihi: 21/08/2014
Okunma Sayısı: 2211