Bahar Dönemi Sınav Soru ve Çözümleri

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Sınav Soruları ve Çözümleri
("Arasınav" sütununun ve "Yılsonu" sütununun yanlarındaki sütunlarda X işareti olan derslerin sınav soruları ve çözümleri yüklenmiştir.)
Çözümler son sınav tarihinden itibaren bir ay süreyle erişime açık olacaktır.
II. Yarıyıl
FİZ-146
Fizik II
Arasınav
 
Yılsonu
 
FİZ-148
Fizik Laboratuvarı II
Arasınav
 
Yılsonu
 
MAT-152
Kalkülüs II
Arasınav
 
Yılsonu
 
MAT-162
Sayısal Çözümleme
X
Yılsonu
 
MAK-106
Ölçme Tekniği
Arasınav
 
Yılsonu
 
MAK-104 Bilgisayar Programlama Arasınav   Yılsonu  
MAK-112
Bilgisayar Destekli Teknik Resim
Arasınav
 
Yılsonu
 
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II
Arasınav
 
Yılsonu
 
ING-102
İngilizce II
Arasınav
 
Yılsonu
 
TUR-270
Türk Dili II
Arasınav
 
Yılsonu
 
IV. Yarıyıl
MAK-214
Dinamik
X
Yılsonu
 
MAK-204
Elektrik-Elektronik Bilgisi
Arasınav
 
Yılsonu
 
MAK-210
Mukavemet
Arasınav
 
Yılsonu
 
MAK-212
Mühendislik Matematiği II
Arasınav
 
Yılsonu
 
MAK-216
Isı Transferi
Arasınav
 
Yılsonu
 
MAK-218
İmal Usulleri
X
Yılsonu
 
VI. Yarıyıl
MAK-302
Enerji Teknolojileri II
Arasınav
 
Yılsonu
 
MAK-306
Makine Elemanları II
Arasınav
 
Yılsonu
 
MAK-310
Makine Teorisi ve Dinamiği
Arasınav
 
Yılsonu
 
Kol Dersleri I
MAK-320
MT1-Malzeme Bilgisi II
Arasınav
 
Yılsonu
 
MAK-322
MT1-Sistematik Konstrüksiyon
Arasınav
 
Yılsonu
 
MAK-324
MT1-Bilgisayar Tümleşik Üretim
Arasınav
 
Yılsonu
 
MAK-326
MT1-Deneysel Sistemlerin Tasarımı
Arasınav
 
Yılsonu
 
MAK-328
MT1-Yapısal Deformasyon ve Gerilme Analizi
Arasınav
 
Yılsonu
 
MAK-330
MT1-Sonlu Elemanlar Metoduna Giriş
Arasınav
 
Yılsonu
 
MAK-332
MT1-Robotlar
Arasınav
 
Yılsonu
 
MAK-334
IT1-Enerji Dönüşüm Sistemlerine Giriş
Arasınav
 
Yılsonu
 
MAK-336
IT1-Sonlu Elemanlar Metoduna Giriş
Arasınav
 
Yılsonu
 
MAK-338
IT1-Jeotermal Isıtma Sistemleri
Arasınav
 
Yılsonu
 
MAK-340
IT1-Isıtma Soğutma Sistemlerine Giriş
Arasınav
 
Yılsonu
 
MAK-342
IT1-Termodinamikte Özel Konular
Arasınav
 
Yılsonu
 
MAK-344
IT1-Akışkanlar Mekaniğinde Özel Konular
Arasınav
 
Yılsonu
 
VIII. Yarıyıl
MAK-408
Mühendislik Tasarımı II
Arasınav
 
Yılsonu
 
Kol Dersleri III
MAK-???
???
Arasınav
 
Yılsonu
 
MAK-???
???
Arasınav
 
Yılsonu
 
MAK-???
???
Arasınav
 
Yılsonu