SINAVLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

SINAVLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

1. Her öğrenci ilan edilen sınav salonunda sınava girmek zorundadır.

2. Öğrenciler sınavın başlama saatinden beş dakika önce sınav salonunda yerlerini almalıdır.

3. Sınavın başlangıcından 30 dakikadan sonra gelen öğrenci sınava alınmayacaktır.

4. Sınavın ilk 30 dakikası içinde öğrencilerin sınavdan çıkmasına izin verilmeyecektir.  Daha sonra, hangi nedenle olursa olsun, çıkan öğrenciler, sınava tekrar alınmayacaklardır.

5. Öğrenciler sınavda “öğrenci kimlik belgesi” ni bulundurmak zorundadır. Kimlik belgeleri sınav boyunca sıranın üzerinde bulundurulmalıdır.

6. Sınav süresince cep telefonunuzu kapalı tutunuz. Telefonunuzun sesinin kapalı olması yeterli değildir. Bütünüyle kapamanız ve görünmeyen bir yerde muhafaza etmeniz gerekmektedir. Cep telefonu ile ilgili tüm sorumluluk öğrenciye aittir.

7. Sınavlarda kullanılacak hesap makineleri, yalnızca sınavın gerektirdiği kadar işlemi yapacak yetenekte olmalıdır. Aksi belirtilmedikçe, data bank gibi gelişmiş depolama özellikleri olan makinelerle, grafik çizebilecek kadar yetenekte olan ileri düzey hesap makinelerinin sınavlarda kullanılmasına izin verilmeyecektir.

8. Sınav başlangıcından itibaren gözetmenlerin uyarılarına uyunuz. Gözetmenler sınav düzenini korumak adına oturma düzeninde değişiklik yapma yetkisine sahiptirler. Sınav boyunca gözetmenin yer değişikliği isteklerine uyunuz.

9. Sıraların üzerinde sınavla ilgili olabileceği düşünülen yazıları temizleyip, çanta ve ders notlarınızı (açık düzen sınavlar hariç) sıranın üzerinden ve altından kaldırınız.

10. Sınav başlamadan önce sınavda ihtiyaç duyabileceğiniz kalem, silgi, cetvel, hesap makinesi, tablolar vb. araç ve gereçleri yanınızda bulundurmanız gerekmektedir. Sınav esnasında herhangi bir araç gerecin ortak kullanımı yasaktır.

11. Tablo kullanımı gerektiren sınavlarda öğrenciler ilgili öğretim üyesi tarafından hazırlanmış ve fotokopisi alınmış tabloyu kullanabileceklerdir. Tablonun üzerinde öğrencinin numarası, ad ve soyadı yazılı olmalıdır. Öğrenciler kendi hazırladıkları tabloları kullanamazlar. Sınav esnasında tablolar kontrol edileceğinden herhangi bir yerinde derse ilişkin bir not bulunması halinde kopya işlemi yapılır.

12. Sınav esnasında uyarılara rağmen düzeni bozucu davranışları sürdüren veya sınav esnasında kopya çeken veya çekmeye yeltenen öğrencilerin bu durumları gözetmen(ler) tarafından tutulacak bir tutanak ile belgelenecek ve haklarında yasal işlem başlatılacaktır.

13. Sınav bitiminde soru ve cevap kâğıtlarınızı gözetmenlerin belirttiği düzende teslim ediniz. Sınavdaki sorularla ilgili yorumlarınızı ve tartışmalarınızı sınav salonu dışında yapınız.

Tüm öğrencilerimizin sınavlarında başarılar dileriz.

                                                                                             

                                                                            Bölüm Başkanı

Yayın Tarihi: 20/12/2013
Okunma Sayısı: 4288