İş Sağlığı ve Güvenliği Programı

iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili görsel sonucu

YÖNETİM

Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Mehmet SALTAN

SDÜ Rektör Yardımcısı

Anabilim Dalı Başkan Yardımcıları

Prof. Dr. Funda CENGİZ ÇALLIOĞLU

SDÜ Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. İbrahim ÜÇGÜL

SDÜ Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkanı

Bilsis Koordinatörü

Arş. Gör.  Hülya KESİCİ GÜLER

SDÜ Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanı

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı

Ülkemizde, İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki mevzuata ve sektörel yaptırımlara paralel olarak İş Sağlığı ve Güvenliği alanında ihtisaslaşmak önem kazanmıştır. İş Sağlığı ve Güvenliği, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını konu edinen, çalışanların güvenli ortamlarda ve koşullarda çalışmalarını amaçlayarak, hem yapılan işin hem de çalışma ortamının kalitesini iyileştirmeyi benimseyen bir unsurdur. Son yapılan yasal düzenlemelerle birlikte, Ülkemizde de “İş Sağlığı ve Güvenliği” konusunda yapılan çalışmalar giderek artmaktadır. Bu düzenlemeler, başta sanayi kuruluşları olmak üzere, tüm çalışma alanlarında faaliyet gösteren işletmeleri kapsamaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu; işverenleri ve işletmelerde çalışanlardan sorumlu personeli, iş yerinde kazaya sebebiyet verebilecek her türlü etkeni tespit etmek, gerekli önlemleri almak, çalışma ortamında oluşabilecek riskleri belirlemek ve bunlardan kaçınmak, kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek, risklerle kaynağında mücadele etmek, işin çalışanlara uygun hale getirilmesi için işyerlerinin tasarımı ile iş ekipmanı, çalışma şekli ve üretim metotlarını iyileştirmek, çalışma ortamında tehlikeli olan işlemleri, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanlarla değiştirmek, teknoloji, iş organizasyonu, çalışma koşulları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmek, toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik vermek, işyeri acil durum planlarını oluşturmak gibi yükümlülükleri yerine getirmekle sorumlu tutmaktadır. Örgün eğitim programları tarafından lisans düzeyinde verilen eğitimler, yukarıda belirtilen sorumlulukların yerine getirilmesinde yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle, açılmış İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı (İkinci Öğretim Y.L.), çeşitli bölümlerden mezun olan çalışanlara, yukarıda belirtilen konuları içeren dersler vermek suretiyle mezunların ihtiyaç duyduğu eksiklikleri tamamlayarak piyasaya nitelikli eleman yetiştirme amacını taşımaktadır.

Tezsiz Yüksek Lisans Avantajları

2.öğretim olduğundan dolayı çalışırken yüksek lisans yapma olanağınız olacak. Tezsiz yükseklisans programlarına başvurularda, ALES Puanı ve Yabancı dil sınavına girmiş olma şartı aranmamaktadır. Mülakat sınavı yapılmayacaktır. Tezsiz yüksek lisans programına başvuran adayların lisans diplomasına sahip olması gerekir. Tezsiz yüksek lisans programına başvuran adaylar arasından lisans mezuniyet not ortalamasına göre sıralanarak kontenjan sayısınca öğrenci kabul edilir. Lisans mezuniyet notlarının eşit olması durumunda adaylar arasından en genç olan kabul edilir. Bu programdan mezun olan öğrenciler, iş güvenliği uzmanlarının görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmeliğe uygun lisans mezunları T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın açmış olduğu İş Güvenliği Uzmanlığı “B Sınıfı” belge alma sınavına doğrudan girmeye hak kazanırlar. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren Anabilim Dalımızda yapılan değişikliklerin aşağıdaki verilen şekliyle;

1. Tüm derslerin seçmeli olmasına ve derslerin hangi dönemde alınması gerektiğinin ekte belirtilen şekliyle olmasına,

2. II. ve III. Yarıyılda Proje I ve Proje II derslerinin kaldırılarak, II. Yarıyılda zorunlu Proje olarak okutulmasına,

3. Anabilim Dalımız Öğrencilerinin I.Yarıyılda 5 ders ve II. Yarıyıl 5 ders + Projenin zorunlu alınmasına (Mezun durumdaki bir öğrencinin 10 ders+1 proje olmak üzere toplam 11 ders alması gerekmektedir.)

4. I. Yarıyıl (5x6=30) ve II. Yarıyılda (6x6=36) AKTS olmasına,

5. Öğrencilerin mezun olabilmesi için 66 AKTS’lik derslerini başarıyla tamamlamasının

uygunluğuna ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’ne arzına oy birliği ile karar verilmiştir.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kayıt ücreti: Dönem başına 2500tl olup 2 dönem toplam 5.000 TL' dir.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği II.Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Ders Programıyla ilgili tüm işlemler ve prosedürler Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölüm Sekreterliğince gerçekleştirilmektedir. 

İletişim: 

Sekreterlik: 0 - 246 - 2111181 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

GÜNCELLEME//2020-2021 Eğitim Öğretim Bahar Yarıyılı İş Sağlığı ve Güvenliği II.Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Ders Programının son halini indirmek için buraya tıklayınız.

 

 

 

2020-2021 Eğitim Öğretim Güz Yarıyılı İş Sağlığı ve Güvenliği II.Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Final Sınav Programı 

 

2020-2021 Eğitim Öğretim Güz Yarıyılı İş Sağlığı ve Güvenliği II.Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Bütünleme Sınav Programı 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 Mart 2017 tarih ve 29994 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen yönetmelik değişikliğine istinaden,

01 Mart 2017 sonrası kayıt yaptıran Tezsiz Yüksek lisans programında toplam 30 kredi ve 60 AKTS' den az olmamak kaydı ile en az 10 ders ile dönem projesi alan öğrenci mezun olabilmektedir.

 

 

 

Yayın Tarihi: 15/01/2021
Okunma Sayısı: 25801