Araştırma Stratejisi

Bölümümüzün araştırma stratejisi, eğitim ve öğretim yapısı ile bilimsel araştırmaların geliştirilmesi, desteklenmesi ve devamlılığının sağlanmasıdır. Ulusal ve uluslararası iş birlikleri ile bilimsel araştırmaların yenilikçi ve nitelikli olması amaçlanmaktadır. Bu sebeple, mevcut olan altyapının geliştirilmesi ve güncelliğini koruması temel amaçlarımızdır.

SDÜ Endüstri Mühendisliği Araştırma Stratejisi ve Hedefleri

  • Araştırma ve Geliştirme kaynaklarını ve etkinliğini artırmak,
  • Bilimsel araştırmaların yenilikçi, yaratıcı ve nitelikli olmasını sağlamak,
  • Birimdeki öğretim elemanları ve öğrencilerin birlikte araştırma sürecini desteklemek,
  • Bilimsel araştırmalarda, ulusal ve uluslararası iş birliklerini desteklemek,
  • Eğitimde araştırma ve geliştirme faaliyetlerine önem ve öncelik vermek,
  • İç ve dış paydaşların paylaşımı ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerini güncellemek