Faborg-Sim Projesi

 

TÜBİTAK - Mühendislik Araştırmaları Grubu 104-M-377 Nolu Projesi

Fabrika Organizasyonu, Üretim Sistemi Yapılandırma ve Performans Ölçmeye Yönelik Simülasyon Yazılımı Geliştirilmesi (Faborg-Sim)

Mart 2006 - Mart 2009

Projenin Amacı

Projenin amacı; fabrika organizasyonu, üretim sistemlerinin yeniden, verimli yapılandırılması ve performansını ölçmeye yönelik organizasyon yapılandırma yazılımı geliştirmektir.

Üretim organizasyon yapılarının şekillendirilmesinde, organizasyon yapılandırma prensiplerinin doğru seçilmesi, uygulanması ve belirlenen organizasyon yapısının uygun üretim yönetim stratejilerinin uygulanması, uygun parametrelerin belirlenmesi, kaynaklarının verimli kullanılması organizasyon problemlerinin temelini oluşturmaktadır. Bu tür problemlere, geliştirilecek FABORG-SİM Simülasyon Yazılımı yardımıyla alternatif çözümler üretilebilecektir.
Geliştirilecek yazılım, uygulanarak proje ortaklarının mevcut organizasyon yapılarının verimli hale dönüştürülmesi ve yeniden yapılandırma için alternatif verimli organizasyon yapılarının önerilmesi projenin diğer bir temel amacını oluşturmaktadır.

 

Projenin Kısa Özeti

Bu projede; fabrikaların veya üretim işletmelerin imalat ve montaj ünitelerinin yapısına uygun esnek, modern, ileri teknolojilerin ve üretim proseslerinin ve üretim kaynaklarının tamamının modellenmesine, simüle edilmesine, farklı açılardan performanslarının ölçülmesine imkan verecek bir simülasyon yazılımının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Geliştirilecek simülasyon yazılımı ile proje ortaklarının imalat ve montaj ünitelerinde dolaşım (tedarik ve/veya çevrim) süresi, kapasite kullanım oranı, işletme içi iş stok miktarı ve bitirilen siparişlerin oranı gibi lojistik başarı dereceleri yardımıyla belirlenebilecek ve alternatif organizasyon yapılarının performansları simülasyon destekli araştırılarak verimli organizasyon düzenlemeleri gerçekleştirilebilecektir.

 

 

Proje Ekibi

Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim KORUCA

Yardımcı Araştırmacılar: Yrd. Doç. Dr. Gültekin ÖZDEMİR

Yrd. Doç. Dr. Sezai TOKAT

Öğr. Gör. Muhammed ÇAYIRLI

Yardımcı Personel: Arş. Gör. Erdal AYDEMİR

Destekleyen Kuruluşlar: TÜBİTAK

ÜNMAK ISITMA SİSTEMLERİ, Isparta

UYSAL TEKSTİL, Denizli