Endüstri Mühendisliği Nedir

TANIM

Endüstri Mühendisliği; insan, makine, bilişim, donanım ve enerjiden oluşan bütünleşik sistemlerin tasarımı, iyileştirilmesi ve kurulması ile ilgilenir. Bu sistemlerden elde edilen sonuçların belirlenmesi, öngürülmesi ve değerlendirilmesi için mühendislik analiz ve tasarım ilke ve yöntemlerinin yanısıra matematiksel, fiziksel ve sosyal bilimlerdeki uzmanlaşmış bilgi ve yetenekten yararlanan mühendislik bilim dalıdır (IIE).

Temel amacı, “kıt kaynakların en iyi şekilde kullanılmasını sağlamak” olarak özetlenebilecek olan Endüstri Mühendisliği’nin, insanlığın varolmasıyla beraber ortaya çıktığı söylenebilir. Çok geniş bir yelpazede iş imkanı bulabilen “Endüstri Mühendisliği Bölümü” mezunları sadece eğitim programındaki bilgilere bağlı kalırlarsa, kısa zaman içerisinde güncelliklerini kaybedebilirler.

Süleyman Demirel Üniversitesi MF Endüstri Mühendisliği Bölümü olarak; 1992 kurulan bölümüz 2006 - 2007 Öğretim Yılında Lisans ve Lisansüstü Eğitime başlamıştır. Daha çok bilgi yerine, kendini değişen dünya koşullarına çok çabuk adapte edebilen, yenilikleri daima takip eden ve küresel rekabete her zaman açık olan endüstri mühendisleri yetiştirmek bölümümüzün temel hedefidir.

GÖREVLER
- Üretilecek ürüne göre üretim sürecini planlar,
- Üretimin en uygun maliyet ve zamanlama ile gerçekleşmesi için makine ve tesisatın seçimi ve yerleşimini sağlar,
- Hammadde, ürün ve stok kontrolünü yapar, sipariş miktarını tespit eder,
- Yöneticilerin karar vermelerini kolaylaştırmak için gerekli verileri hazırlar,
- Çalışanların verimli olabilmesi için iş bölümü yapar ve iş emirlerini hazırlar,
- Ürün veya hizmetin, tüketicilere sağlayacağı faydanın en yüksek düzeye ulaşması için dağıtım yöntemini tespit eder ve uygulanmasını sağlar.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
 Endüstri mühendisi olmak isteyenlerin;
- Üst düzeyde akademik yeteneğe ve analitik düşünme yeteneğine sahip,
- Fikirlerini başkalarına aktarabilen,
- Fizik ve matematiğe ilgili ve bu alanlarda başarılı,
- İnsan ihtiyaçlarına karşı duyarlı,
- İnsanlarla iyi ilişkiler kurabilme ve ikna edebilme,
- Planlama, tasarım, eşgüdüm, çok yönlü karar alabilme, çalışanları motive edebilme yeteneklerine sahip,
- Sorumluluk duygusu gelişmiş,
- İleriyi görebilme ve fırsatları sezebilme,
- Yüksek başarma güdüsüne sahip ve yaratıcı
kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Endüstri mühendisleri, genellikle büro ortamında bazen de atölye ve fabrikalarda yağlı, kirli ve gürültülü mekanlarda çalışırlar.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Endüstri mühendisleri ürün veya hizmet üreten tüm kamu ve özel işyerlerinde çalışabilirler. Bu açıdan iş alanı çok geniştir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Meslek eğitimi, çeşitli üniversitelere bağlı Mühendislik, Mühendislik-Mimarlık ve İşletme Fakültelerinin Endüstri Mühendisliği bölümlerinde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Bölümüze ortaöğretimden sonra Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) “MF-4” puan türü ile yerleştirme yapılmaktadır.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 4 yıl olup eğitim süresince; Fizik, Kimya, İşletme Yönetimi, Endüstri Sosyolojisi, Teknik Resim, Yabancı Dil, Malzeme, Mukavemet, Ekonomi, Bilgi İşlem, Yöneylem Araştırması, İstatistik, İş Etüdü, Üretim Yöntemleri, Nümerik (Sayısal) Analiz, Tesis Planlaması, Üretim Planlaması, Kalite Kontrolü, Şebeke Analizi, Lineer Cebir, Mühendislik Ekonomisi, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Ergonomi, Sistem Analizi, İş Hukuku, Olurluluk Raporları (Fizibilite), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Beden Eğitimi, Türkçe gibi dersler verilir ve bitirme ödevi istenir.

MESLEKTE İLERLEME
- Eğitimini tamamlayarak endüstri mühendisi unvanını alan kişiler yüksek lisans ve doktora eğitimi yapabilirler,
- Mesleğinde başarılı olan endüstri mühendisleri çeşitli konularda uzmanlaşabilirler,
- Nitelikli elemanlar işletmelerde üst düzey yöneticiliğe getirilebilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
- Meslek eğitimi sırasında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’nün verdiği öğrenci kredisinden yararlanabilirler. Ayrıca, bazı kurum ve kuruluşların burslarından faydalanabilirler.
- Eğitimini tamamlayanlar kamu kurum ve kuruluşlarında çalışıyorlarsa 657 Sayılı Kanunda belirlenen teknik hizmetler sınıfının tazminatlarından yararlanırlar.
- Özel sektör işyerlerinde çalışanlar ise bilgi, beceri ve deneyime göre değişik düzeylerde ücret alabilmektedirler.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.