Bitirme Ödevi Dersi

 

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Bitirme Ödevi Ders Komisyonu

BİTİRME ÖDEVİ UYGULAMA ESASLARI


BİTİRME ÖDEVİ çalışması, Endüstri Mühendisliği alanında belirlenmiş bir araştırma konusunda yeni bir yöntem geliştirme, mevcut bir yöntemin uygulanması, ya da her iki durumu kapsayacak şekilde yapılan teorik ya da endüstriye uygulamalı çalışmaları kapsar.
 

- Bitirme Ödevi en fazla 3 öğrenci ile yapılan bir proje çalışmasıdır. Şayet önceden ulusal/uluslararası destekli devam eden bir araştırma projesi varsa bu sayı artabilir.

- Birden fazla öğrenci ile yapılan başvuruda Tercih Formu'nda "Genel Not Ortalaması (Grup)" kısmı başvuran öğrencilerin ortalamalarının aritmetik ortalaması alınarak doldurulmalıdır.

- Her başvuruda en fazla 4 tercih yapılabilmektedir. 

- Her bir danışman için öngörülen kontenjan 5 grup(kişi) olarak belirlenmiştir. 

- Tercih ataması GNO ve Başarısız ders sayısı dikkate alınarak tercih sırasına göre gerçeleşecektir.

- Zamanında yapılmayan başvurularda "Bölüm Tarafından Atama" yapılacaktır.

 

Bitirme Ödevi Uygulama Esasları için tıklayınız..
Tercih Formu için tıklayınız..
Takip Formu için tıklayınız...

Bitirme Ödevi Değerlendirme Formu için tıklayınız...

 

GENEL KURALLAR

  • BİTİRME ÖDEVİ  çalışması hazırlanırken YAZIM SABLONU dikkate alınır.
  • BİTİRME ÖDEVİ çalışması için Bölüm’den üçer (3’er) adet karton kapak alınır.
  • BİTİRME ÖDEVİ çalışması sadece POSTER şeklinde sunulur. 

 

Bitirme Ödevi Poster Sunumları

Poster Hazırlama ve Sunumunda Dikkat Edilecek Kurallar

- Poster 3-5 dk zaman süresince sunulmalı ve sunum çok fazla uzatılmamalıdır.

- Çalışma amaç - kaynak özetleri - materyal ve yöntem - araştırma bulguları ve sonuç kısımlarından oluşmalıdır.

- İlgili kısımlar için poster üzerinde belirtilen alanların dışına çıkılmaması gerekir.

- Amaç kısmında, çalışmanın amacı net ve kısa bir şekilde ifade edilmelidir.

- Kaynak Özetleri kısmında, çalışmanın konusu ile direkt olarak ilgili olduğu düşünülen kaynakların özeti verilecektir. Burada tüm kaynaklar verilmemelidir. Kaynaklar numara kullanılarak köşeli parantez ile gösterilmelidir. Örnegin; ." .......yapmıştır [1]. ", " ...... bulmuşlardır [1, 2]. " vb.

- Materyal ve Yöntem kısmında, çalışmanın temel konusunu oluşturan ve araştırma/deney/sistem analizi yapılan uygulama ve teorik geliştirme konusu ile ilgili problemin çözümüne yönelik mevcut/geliştirilen yöntem net olarak açıklanacaktır.

- Araştırma Bulguları, çalışma ile elde edilen çıktı, yapılan değişiklikler ve varsa karşılaştırmalı analizler görsel olarak gösterilmelidir.

- Sonuç, araştırma bulguları ile endüstriye, ülke ve dünya ekonomisine ve özellikle bilimsel literatüre sağlanan katkılar net ve kısa bir bir biçimde açıklanmalıdır.

 

Poster Hazırlama Kuralları
- Poster boyutu 70 cm x 100 cm olmalıdır.
- Poster, SDÜ MMF Endüstri Mühendisliği Bitirme-Seminer Komisyonu tarafından hazırlanan şablona göre hazırlanmalıdır. Farklı şablonlar ve yazı tipi kullanılmamalıdır. Poster şablonuna ulaşmak için tıklayınız.... 
- Poster, özel kağıda renkli olarak basılmalıdır.
- Metin iki sütun halinde verilecektir.
- Metin başlıkları 24 punto Arial Karakterinde ve koyu (bold) olarak yazılacaktır.
- Normal Metin 24 punto Arial Karakterinde yazılacaktır.

 

Not: İncelemeniz için farklı poster örneklerini içeren sitelere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

https://www.genigraphics.com/templates/default.asp
https://www.makesigns.com/SciPosters_Templates.aspx
https://phdposters.com/gallery.php


SDÜ MF Endüstri Mühendisliği Bölümü
Bitirme Ödevi Ders Komisyonu