Staj Programı

2018-2019 yılından itibaren yapılacak STAJLAR da öğrencilerimizin uymaları gereken kurallar bulunmaktadır. İlgili düzenleme 2017 yılında bildirilmiştir.

STAJ UYGULAMA ESASLARI

Madde 1. Bu uygulama esasları, Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencileri tarafından zorunlu olarak yapılması gereken kurum stajı için “Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Mühendislik Fakültesi Staj İlkeleri”ni dikkate almaktadır.

Madde 2.Staj, en erken dördüncü yarıyılın sonunda ÜRETİM ve en erken altıncı yarıyıl sonunda YÖNETİM olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Her iki staj için çalışma süresi 25 (Yirmi beş) iş günü 7 AKTS olarak belirlenmiştir.

Madde 3. Staj yapacak öğrencilerin staj türüne göre SDÜ MF Endüstri Mühendisliği Bölümü lisans eğitim-öğretim planındaki aşağıdaki maddelerde belirtilen derslerden “BAŞARILI” olması gerekir.

3.1.      ÜRETİM STAJI başvurusu öncesi öğrencilerin aşağıdaki derslerden “BAŞARILI” olması gerekir.

Dersin Kodu

Dersin Adı

AKTS

Açıklama

 ENM-101

 Endüstri Mühendisliğine Giriş

 5

 BAŞARILI olmak

 ENM-103

 Bilgisayar Programlama - I

 4

 Bu 2 dersten en az birinden

 BAŞARILI olmak

 ENM-104

 Bilgisayar Programlama - II

 4

 ENM-201

 İstatistik - I 

 5

 BAŞARILI olmak

 ENM-203  İş Etüdü  4  BAŞARILI olmak

 ENM-205

 Veri Tabanı Yönetimi

 3

 BAŞARILI olmak

3.2.      YÖNETİM STAJI başvurusu öncesi öğrencilerin aşağıdaki derslerden “BAŞARILI” olması gerekir.   

Dersin Kodu

Dersin Adı

AKTS

Açıklama

 ENM-301

 Yöneylem Araştırması - I

 5

 BAŞARILI olmak

 ENM-303

 Mühendislik Ekonomisi

 4

 BAŞARILI olmak

 ENM-305

 Üretim Planlama ve Kontrolü

 5

 BAŞARILI olmak

 ENM-307

 Ergonomi

 4

 BAŞARILI olmak

 

Stajlar ile ilgili detaylara ulaşmak için aşağıdaki dokümanları lütfen inceleyiniz.

Staj Komisyonu Başkanlığı

Dr. Öğr. Üyesi Hakan ALTUNAY 
Komisyon Bşk.