Bilimsel Hazırlık Programı

SDÜ FBE Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı’nda Lisansüstü (Yüksek Lisans veya Doktora) Programı'na kesin kayıt yaptırmış fakat Lisans Bilim Dalı Endüstri Mühendisliği dışında olan Öğrenciler için Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır.

Bilimsel Hazırlık Programı süresinde öğrenciler yeterli AKTS kredileri oldukça Lisansüstü Programlardan ders alabilirler. Ancak Bilimsel Hazırlık Programındaki derslere devam ederek ilgili derslerin sınavlarını başarmaları gerekir. Bu durumda ilan edilen Lisansüstü ve Lisans Programlarına ait Haftalık Ders Çizelgeleri’nde alacakları derslerin çakışmaması gerekmektedir.

SDÜ FBE ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI DERS PLANI

GÜZ DÖNEMİ

Ders Adı AKTS
ENM-101 Endüstri Mühendisliğine Giriş 5
ENM-201 İstatistik I  5
ENM-301 Yöneylem Araştırması I  5
ENM-305 Üretim Planlama ve Kontrolü 5
 

BAHAR DÖNEMİ

Ders Adı AKTS
ENM-204 Maliyet Analizi 4
ENM-208 Üretim Yöntemleri 3
ENM-304 Kalite Kontrolü 3
ENM-306 Tesis Tasarımı ve Planlama 3

 

Öğrenciler Mezun oldukları Lisans Programı'nda Yukarıdaki dersleri daha önce almışlar ise MUAF olabilmek için Anabilim Dalı Bşk.'na müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

SDÜ FBE ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 
ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI