Doktora Programı

Başvuru Şartları

 

Doktora Programı Ders Planı
01END6101 İleri Doğrusal Programlama
01END6102 İleri Doğrusal Olmayan Programlama
01END6103 Yöneylem Araştırması Matematiği
01END6104 Model Formülasyonu ve Bilgisayar Çözüm Analizi
01END6105 Olasılıklı Süreçler
01END6106 İleri Eniyileme Teknikleri
01END6107 Sistem Düşüncesi Yaklaşımı
01END6108 Yapay Sinir Ağları
01END6109 Bulanık Küme Teorisi
01END6110 Gri Sistem Teorisi ve Uygulamaları
01END6111 Teknolojik Tahmin Modelleri
01END6112 Tedarik Zinciri Yönetimi
01END6113 Karar Destek Sistemleri
01END6114 Bakım Planlama
01END6115 Verimlilik Yönetimi
01END6116 Çok Ölçütlü Karar Verme
01END6117 E-İşletme Tasarımı ve Benzetimi
01END6118 Sıralama ve Çizelgeleme
01END6119 Üretim ve Servis Sistemleri
01END6120 Modern İmalat Sistemleri
01END6121 İleri Envanter Teorisi
01END6122 Depolama ve Dağıtım Sistemleri
01END6123 Oyun Teorisi
01END6124 Ağ Modelleri Analizi ve Tasarımı
01END6125 Kalite Mühendisliği
01END6126 İnsan Faktörü Mühendisliği
01END6127 İş Sağlığı ve Güvenliği
01END6128 Enerji Yönetimi ve Planlaması
01END6129 Yapay Zeka Programlama Teknikleri
01END6130 İleri Üretim Sistemleri
01END6131 Lojistikte Eniyileme Yöntemleri

Tez, Uzmanlık Alan ve Seminer Dersleri

01END7601 Seminer I (Doktora)
01END7602 Seminer II (Doktora)
01END8601 Tez (Doktora)
01END9601 Uzmanlık Alan Dersi I (Doktora)
01END9602 Uzmanlık Alan Dersi II (Doktora)
01END9603 Uzmanlık Alan Dersi III (Doktora)
01END9604 Uzmanlık Alan Dersi IV (Doktora)
01END9605 Uzmanlık Alan Dersi V (Doktora)
01END9606 Uzmanlık Alan Dersi VI (Doktora)
01END9607 Uzmanlık Alan Dersi VII (Doktora)
01END9608 Uzmanlık Alan Dersi VIII (Doktora)

Enstitü Zorunlu Dersleri

01END9999 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği