Yüksek Lisans Programı

Başvuru Şartları

 

Yüksek Lisans Programı Ders Planı
01END5101 Doğrusal Programlama ve Şebeke Analizi
01END5102 Tamsayılı ve Doğrusal Olmayan Programlama
01END5103 Sezgisel Yöntemlerle Eniyileme
01END5104 Bulanık Kümeler ve Yapay Sinir Ağları
01END5105 İleri Proje ve Mühendislik Yönetimi
01END5106 İleri Mühendislik İstatistiği
01END5107 İstatistiksel Tahminleme
01END5108 Deney Tasarımı ve Analizi
01END5109 Çok Değişkenli Veri Analizi
01END5110 Süreç İçi ve Süreç Dışı Kalite Kontrolü
01END5111 Toplam Kalite Yönetimi
01END5112 Güvenilirlik
01END5113 Kuyruk Teorisi
01END5114 Stokastik Süreçler
01END5115 İmalat ve Üretim Ekonomisi
01END5116 İleri Mühendislik Ekonomisi
01END5117 İşletme/Fabrika Organizasyonu
01END5118 İleri Üretim Planlaması ve Kontrolü
01END5119 Sıralama ve Çizelgeleme
01END5120 İmalat/Üretim Sistemleri Tasarımı ve Analizi
01END5121 Envanter Sistemleri Yönetimi
01END5122 Sistem Benzetimi ve Analizi
01END5123 Stratejik Teknoloji ve Üretim Yönetimi
01END5124 Fabrika Bilgi Kontrol Sistemleri
01END5125 Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri
01END5126 İleri Bilgisayar Programlama ve Paket Programlar
01END5127 İleri Tesis Planlaması ve Yerleşimi
01END5128 İleri Ergonomi
01END5129 İnsan Faktörü ve İş Güvenliği
01END5130 Endüstri Mühendisliğinde Özel Konular
01END5131 Gri Sistem Teorisi
01END5132 Endüstriyel Ürün Tasarımı
01END5133 Endüstriyel Malzeme Seçimi
01END5134 Zeki Tahmin Yöntemleri
01END5135 MATLAB İle Eniyileme

 

Tez, Uzmanlık Alan ve Seminer Dersleri

01END7501 Seminer I (Yüksek Lisans)
01END8501 Tez (Yüksek Lisans)
01END9501 Uzmanlık Alan Dersi I (Yüksek Lisans)
01END9502 Uzmanlık Alan Dersi II (Yüksek Lisans)
01END9503 Uzmanlık Alan Dersi III (Yüksek Lisans)
01END9504 Uzmanlık Alan Dersi IV (Yüksek Lisans)

 

Enstitü Zorunlu Dersleri

01END9999 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği