Program Eğitim Amaçları

Eğitim amaçlarımız; programımız mezunlarının yakın bir gelecekte erişmeleri istenen kariyer hedeflerini ve mesleki beklentilerini tanımlayan genel ifadelerden oluşmakta olup aşağıda sıralandığı şekilde belirlenmiştir.

- Uluslararası düzeyde bilim, teknoloji ve mühendislik bilgilerini kavramış, edindiği bilgilerle üretim ve hzimet sektörlerinin her aşamasını gerçekleştirebilen, tasarlayabilen ve gerekli analizleri yapabilen, problemlerin tanımlanmasını ve çözümünü yapabilen

- Yaşam boyu öğrenme bilincini benimseyen, meslek hayatının değişken ve rekabetçi koşullarına uyum sağlayabilen,

- Kamu ve özel sektör kurumlarında çalışabilen,

- Girişimci ve Serbest mühendislik hizmetleri verebilen, yönetici ve liderlik görevi üstlenebilen, 

- Akademik kurumlarda lisansüstü eğitim ve/veya Ar-Ge projeleri yapabilen  ve/veya Ar-Ge Birimlerinde görev alabilen, deney tasarlayıp, deneyleri gerçekleştirebilen,

- Yer aldığı çalışmalarda, çevresel, ekonomik ve sosyal etkenler ile etik değerleri gözetecek, toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı verecek Endüstri Mühendisleri olarak yetişmektir.