Akademik Personel


Prof. Dr. Gültekin ÖZDEMİR
Bölüm Başkanı / Mühendislik Fakültesi Dekanı

 Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı  Yöneylem Araştırması Anabilim Dalı 

Doç. Dr. Halil İbrahim KORUCA
Anabilim Dalı Başkanı / Böl. Bşk. Yrd.

Prof. Dr. Gültekin ÖZDEMİR
Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Erdal AYDEMİR

Prof. Dr. Abdullah EROĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Hakan ALTUNAY

Doç. Dr. Serap AKCAN

Arş. Gör. Mustafa Emrah BURHAN

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Onur OLGUN


Arş. Gör. Emine Rumeysa KOCAER

Arş. Gör. Büşra OLGUN

 

 

Arş. Gör. Fatma GÜMÜŞ

 

 Diğer Birimlerden Görevli Öğretim Üyeleri 

Prof. Dr. Sadık ÇÖKELEZ
SDÜ İİBF Öğretim Üyesi

 

 

Yayın Tarihi: 10/08/2019
Okunma Sayısı: 14835