Sıkça Sorulan Sorular

SIKÇA SORULAN SORULAR

Sıkça sorulan sorular dışındaki sorularınızın cevaplarına Yönetmelik ve Yönergeler kısmında yer alan ilgili metinlerden de ulaşabilirsiniz.


1. Ders kayıtlarında öncelik sıralaması nedir?

Ders kayıtlarında, sırasıyla; başarısız dersler,  alt yarıyıllardan alamadığı dersler ve üst yarıyıl dersleri olmak üzere öncelik sıralaması mevcuttur. (Yaz okulunda açılması muhtemel dersler atlanarak üst yarıyıl ders/derslerine kayıt yapılamaz.)

Birinci sınıf öğrencileri, yönetmelik gereği müfredatındaki açılan tüm dersleri almak zorundadır. Bu öğrenciler üst yarıyıllardan ders alamazlar.

2. Yaz stajının yapılacağı kurumu Jeoloji Mühendisliği Bölümü bulabilir mi?

Bölümümüz, öğrencimizin yaz stajını yapacağı firmayı bulamakla yükümlü değildir. Fakat staj yeri bulamayan veya bulmakta zorluk çeken öğrencilerimizi Jeoloji Mühendisleri Odasına, çeşitli devlet kuruluşlarına ve öğretim üyelerimize yönlendirmek suretiyle staj yeri bulunması konusunda yardımcı olmaktayız.

3. Yaz stajı yaparken yaz okulundan ders alınabilir mi?

Öğrencilerimiz yaz stajı yaparken yaz okulundan ders alamazlar

4. Staj, Güz / Bahar ara döneminde yapılabilir mi?

Öğrenci mezun durumunda ise veya bahar dönemi derslerinde devam zorunluluğu yok ise yapılabilir. Diğer durumlarda, eğitim-öğretim süresi (derslerin başladığı tarih ile bütünleme sınavının bitiş tarihine kadar) içinde staj yapılamaz.

5. Bir staj ne zaman başlar?

Bütünleme sınavlarından sonraki bir tarihten itibaren başlatılması gerekmektedir.

6. Derslere devam zorunluluğu var mıdır?

Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Öğrencilerin devam durumları, ders sorumlularınca izlenir. Devam zorunluluğunun sınırı, teorik derslerde en az % 70, uygulamalı derslerde ise en az %80’dir. Bu şartları yerine getiremeyen öğrenciler dönem veya yılsonu sınavlarına giremezler. (Saat cinsinden hesaplayınız.) Bir dersin devamını alıp da başarısız olan öğrencilerin, dersi tekrarlamaları durumunda yeniden devam şartı aranmaz, ancak uygulamalı derslerden başarısız olan öğrencilerden yeniden devam şartı aranabilir.

7. Öğrenci genel olarak sorularını kime sorabilir?

Dönemlik ders kayıtlarını yapan danışman öğretim elemanlarına sorabilir. Ayrıca, tüm bölüm öğretim elemanlarına da sorabilir.