Bitirme ödevleri hakkında

Üniversitemiz Senato Kararıyla lisans ve lisansüstü düzeydeki derslerinde "Pandemi Dönemi Uzaktan Öğretim Uygulamaları" kapsamında 2019-2020 eğitim öğretim bahar yarıyılının geri kalanında sınav ölçme ve değerlendirmeleri “ödev, çevrim dışı klasik ve test sınavları” şeklinde yapılabilmektedir. Konu ile ilişkili olarak Bitirme Ödevlerinde de aynı uygulama geçerlidir. Bu pandemidöneminde öğrencilerin arazide yerinde çalışmalar yapamayacağı açıktır. Ayrıca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 11.05.2020 tarihli "Covid-19 Tedbirleri" konulu yazısında "...sınavların şeffaf ve denetlenebilir olması ile öğrencilerin bedeni ve ruhi sağlıklarının dikkate alınması ve öğrenci merkezli olması gerekliliği" ifade edilmektedir. Bu nedenle Bitirme Ödevi sınavları ile ilgili olarak, bugüne kadar süre gelen uygulamaların dışında ödev, çevrim dışı klasik ve test sınavlarından birisiyle dersin ölçme ve değerlendirmesi yapılacaktır.

Yayın Tarihi: 20/05/2020
Okunma Sayısı: 486