TİM Maden Sektörü ve YÖK İŞBİRLİĞİ BURS DUYURUSU

12 Mayıs 2020 tarihinde TİM Maden Sektör Kurulu’nu oluşturan İMİB, EİB ve BAİB ile YÖK Arasında  Maden, Jeoloji ve Cevher Hazırlama Mühendisliği öğrencilerine

burs verilmesi hakkında bir protokol imzalanmıştır. (https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/yok-ve-imid-protokol.aspx)

 

Aşağıdaki bilgi notunda şartlar belirtilmektedir.

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI İLE İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ ŞARTLARI
 

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) ya da belirlenecek Birlik, Dernek, Vakıf, Sendika gibi kurumlar tarafından 2020-2021 eğitim ve öğretim yılından başlamak üzere aşağıda yer alan şartların tümünü karşılayan öğrencilere eğitim bursu verilir:

 

a)    YKS tercihlerinin ilk 5’inden en az birisinin Maden Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği ve/veya Cevher Hazırlama Mühendisliği olması ve bu tercihlerden birisine yerleşmiş olmak gerekmektedir.

b)   YKS yerleştirme puanlarına göre ilk 80 bin içinde yer almak gerekmektedir.

c)    Her yarıyıl için 4 üzerinden en az 2,5 (100 üzerinden en az 65) genel not ortalamasına sahip olmak gerekmektedir.

d)   Maden Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği veya Cevher Hazırlama Mühendisliği programlarına yerleşip yabancı dil hazırlık sınıfında eğitim gören öğrenciler de eğitim bursundan yararlanırlar.

e)    İMİB tarafından belirtilen tutarlar her eğitim ve öğretim yılı için 9 ay süresince öğrencilere ödenir. Öğrencilere verilmesi planlanan burs tutarlarını İMİB öğrencilere doğrudan verebileceği gibi; vakıf ve/veya dernek gibi başka kurumlar aracılığı ile de verebilme hakkını kendinde saklı tutar. 

f)    Eğitim bursu miktarı her eğitim ve öğretim yılı başında asgari ücret doğrultusunda güncellenecek olup, en yüksek burs tutarı asgari geçim indirimi hariç asgari ücret tutarının daha aşağısında kalmamak üzere Maden Sektör Kurulunun kararları doğrultusunda değiştirilebilecektir. 

g)   İlk 50 binde yerleşen adaylara asgari geçim indirimi hariç net asgari ücret tutarı kadar (2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı için 2.104 ₺);

İlk 50.001-65.000 arasında yerleşen adaylara asgari geçim indirimi hariç net asgari ücret tutarının 1/2’si kadar (2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı için 1.052 ₺);

İlk 65.001-80.000 arasında yerleşen adaylara asgari geçim indirimi hariç net asgari ücret tutarının 1/3’ü kadar (2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı için 701 ₺)

ödeme yapılır.

g) İMİB ya da belirlenecek Birlik, Dernek, Vakıf, Sendika gibi kurumlar Maden Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği veya Cevher Hazırlama Mühendisliği programlarını YKS kılavuzunda yer alan eğitim süreleri içinde başarıyla tamamlayan ve eğitim süresi boyunca eğitim bursu alan öğrencilere madencilik sektöründe faaliyet gösteren firmalarda iş verilmesine yardımcı olur.

h) Aşağıda yer alan durumların en az birisinin gerçekleşmesi durumunda öğrencilere verilen eğitim bursu kesilir:

·         Yabancı dil hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayamayan,

·         Bir önceki eğitim ve öğretim dönemine ilişkin başarısız 3 ve daha fazla dersi olan,

·         İki önceki eğitim ve öğretim döneminden başarısız dersi olan,

·         Yarı yıl ortalaması 4 üzerinden 2.5'in (100 üzerinden 65’in) altında kalan, öğrencilik haklarını kaybeden, disiplin cezası olan ve dersten devamsızlık nedeni ile kalan öğrencilerin bursu kesilir.

i) Diğer kurum ve kuruluşlardan da burs alınması eğitim bursunun alınmasına engel teşkil etmez.

Yayın Tarihi: 29/06/2020
Okunma Sayısı: 1447