TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Bursu

Ek1. Dilekçe örneği

Ek2. Başvuru formu

2020 Jeoloji Mühendisleri Odası Burs Bşavuruları başladı
  

JMO "Jeoloji Eğitimi Burs Yönetmeliği" uyarınca her yıl  belli sayıda "öğrenci üye" ye karşılıksız eğitim desteği verilmektedir. Bu kapsamda; üniversitelerin Jeoloji Mühendisliği Bölümlerinde öğrenim gören ve destek başvuru koşullarını sağlayan öğrenci üyelerin "TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Jeoloji Eğitimi Burs Yönetmeliği"nin 8. maddesinde istenen evraklarla birlikte dilekçe ile 25.10.2020 tarihine kadar Genel Merkezimize başvurmaları gerekmektedir.

 

İstenen Belgeler :

a) Burs alma talebini bildiren dilekçe (Ek-1),
b) Oda öğrenci üye belgesi
c) İlgili bölüm başkanlığından son bir ay içinde alınmış öğrenim belgesi
ç) Öğrenim Başarı Durum Belgesi (daha önce aldığı tüm dersleri ve notlarını gösterir belge)
d) Özgeçmiş,
e) Ek-2’de yer alan tabloda öğrenci ve ailesinin durumunu gösterir belge ve bilgiler
f) Kredi ve Yurtlar Kurumu veya başka bir kişi veya kuruluştan kredi veya burs alıp almadığına ilişkin beyan.
g) E-devlet üzerinden alınmış adli sicil belgesi
(2) Başvurular, başvuru sahibinin Oda çalışmalarına gösterdiği duyarlılıklarını ve öğrenci üye örgütlenmesine katkılarını değerlendiren bir üst yazı ekinde Oda birimlerince Oda Yönetim Kurulu‘na iletilir.

(3) Önceki yıldan burs alan öğrenciler de, aynı usul ve esaslar ile yeniden başvurabilir. Ancak yeniden değerlendirmeye tabi tutulurlar.

 

 

Yayın Tarihi: 13/10/2020
Okunma Sayısı: 282