Yetki Görev ve Sorumluluklar

Bölüm Başkanı:

Bölüm Başkan Yardımcısı:

Anabilimdalı Başkanı:

Komisyonlar:

Bölüm Sekreteri: