Tanımlı Süreçler

Laboratuvar Stajı (Staj I) süreçleri için tıklayınız.

Üretim Stajı (Staj II) süreçleri için tıklayınız.

Ders Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi için tıklayınız.

Kurumlararası Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge için tıklayınız.