Hakkımızda

Maden Mühendisliği Bölümü temel olarak, yeraltı kaynaklarının aranması, işletilmesi, zenginleştirilmesi, insanlık hizmetine sunulması ile ilgili tüm işlemlerin tasarımı ile ilgilidir. İnsanoğlu yeryüzünde var olduğundan beri yeraltı kaynaklarını kullanmayla ilgilenmiş, medeniyet yolculuğunun değişik evrelerinde her zaman için madenleri işlemiştir. Madenleri etkin kullanan uluslar diğerlerine üstünlük sağlamış, kendi refah seviyelerini artırmışlardır. Günümüzde maden mühendisliği sadece cevher üretimiyle değil, seramik, yapı taşları, çimento, tünelcilik, inşaat, çevre koruma, hafriyat sektörü gibi çok değişik sektörlerle de ilgilenmektedir. Son yıllarda, mermer ve doğal yapı taşları kullanımında gözlenen artış eğilimi, maden mühendislerinin ve araştırmacıların bu alana yönelmesini getirmiştir. Maden mühendisleri tüm yeraltı ve yerüstü maden ocaklarında, endüstriyel hammaddeler tesislerinde, mermer ve yapı taşları sektörünün her kademesinde, çimento, seramik, tünelcilik, sondajcılık ve hafriyat sektöründe iş bulabilmektedir. Kişisel girişimci olarak da maden üretimi, maden pazarlaması, cevher hazırlama, zemin mekaniği çalışmaları, büro hizmetleri gibi alanlarda faaliyet göstermektedirler. Maden Mühendisliği Bölümünde 3 anabilim dalı bulunmaktadır. Maden İşletme, Maden Mekanizasyonu ve Teknolojisi, ve Cevher Hazırlama Anabilim Dalları. Maden İşletme Anabilim Dalı, madenlerin aranması, cevher yataklarının kazılarak yeryüzüne çıkarılması ile ilgili olan kazı, tahkimat, havalandırma, nakliyat, fizibilite gibi konuları kapsar. Maden Mekanizasyonu ve Teknolojisi Anabilim Dalı kesme teorileri ve maden makinalarını konu alır. Cevher Hazırlama Anabilim Dalı ise, ham cevherlerin kalitelerinin yükseltilmesi ve ileri işlemlere hazırlanması çalışmaları ile ilgilenir.

Akademik Analizler