Dokümanlar

Ders-Sınav Programları 2021-2022 Bahar Bütünleme Sınav Programı 2022 Bahar Seminer Dersi 2022 Bahar Final 2021-2022 Bahar Vize Sınav Programı 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı azami öğrenim süresini dolduran öğrencilerin gireceği 2. ek sınavlara ait sınav programı Seminer Dersi Duyurusu 2022 Bahar Ders Programı 2021-2022 Güz Bütünleme Programı 21.02.22 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı azami öğrenim süresini dolduran öğrencilerin gireceği 1. ek sınavlara ait sınav programı Büt YÖK 2022 Güz büt 2022 Şubat 2021-2022 Güz Bütünleme Sınav Programı 2020-2021 Güz Dönemi Bütünleme Sınav Programı 2020-2021 Bahar Dönemi Final Sınav Programı 20-21 Bahar vize Mazeret 2020-2021 Bahar Dönemi Ders Programı 20 21 Güz Dönemi Final Programı 2020-2021 Güz Dönemi Arasınav Programı 2020-2021 Güz Dönemi Ders Programı Yer Bilimleri Müh. Bahar Dönemi Ders Progarmı Maden Müh. Bahar Dönemi Ders Programı Maden Müh Güz Bütünleme Kesin Programı Yer Bil. Müh. Güz Bütünleme Kesin Programı Yer Bilm. 19-20 Güz Dönemi Final Sınav Programı Maden 19-20 Güz Dönemi Final Sınav Programı 2019-2020 Güz Vize Kesin Yer Bilimleri 2019-2020 Güz Vize Kesin Maden 2019-2020 Yer Bilimleri Müh. Ders Programı 2019-2020 Güz Dönemi Ders Programı 2019 Bahar Tek Ders 2019 Bahar Seminer Bütünleme Sunum Programı 2019 Bahar Bütünleme 2018-2018 Bahar Dönemi Seminer Sunum Programı 2019 Bahar Final Sınavları Programı 2018-2019 Bahar Arasınav Kesin Program Bitirme ve Tasarım Danışman Listesi Bitirme Projesi Duyuru 2018-2019 Bahar Ders Programı mazeret 2018-2019 Güz Bütünleme 2018-2019 Güz Final Kesin Programı 2018-2019 Güz Vize Mazeret 2019 güz Program Bütünleme Sınavları Kesin Programı 2018 Bitirme 2018 Bahar Final Kesin Programı 2018 Bahar Vize Mazeret Programı Bitirme Projesi Danışman Listesi Bahar 18 Seminer Danışman Listesi Bahar 18 17-18 Bahar Ders Programı 17-18 Güz Smeiner Bütünleme 18 Güz Bitirme Bütünleme Güz Bütünleme Taslak Seminer Duyurusu 17-17 Güz Bitirme Projesi 17-18 Güz 17-18 Güz Final Kesin 2017-2017 Güz Vize Programı 2017-2018 Güz Dönemi Ders Programı Yaz Okulu Matematik Yaz Okulu Fizik 2017 Yaz Okulu Vize Programı 2017 Yaz okulu Akademik Takvim Eşlenik Ders Listesi 2017 Bahar Bütünleme Kesin Seminer Dersi Bütünleme Programı Bitirme Projesi Bütünleme Programı 16-17 Bahar Bitirme Sunum Programı 2017 Bahar Seminer Sunum Programı Mazeret Sınav Programı 2016-2017 Bahar Ders Programı Bitirme Bütünleme Programı Seminer Bütünleme Programı Güz Bütünleme Sınav Programı guz final 2016-17 Güz Vize 2016-2017 Güz Ders Programı 2016-2017 Yabancı Dil Muafiyet Sınavı Bitirme Yaz Okulu Yaz Okulu Final 2016 Yaz Okulu Sınav Programı 15-16 Yaz Okulu Ders Programı 16 Bahar Seminer Büt 2016 Bahar Bütünleme Bahar Dönemi Final Programı 15-16 Bahar Vize Mazeret 15-16 Bahar Final Bitirme Projesi I-II Danışman Listesi 15-16 Bahar 15-16 Bahar Ders Programı 2. Öğretim 15-16 Bahar Ders Programı 1. Öğretim Seminer Duyurusu Bitirme Duyuru 15-16 Seminer Büt Prog. 15-16 Güz Bitirme Sınav 2015-16 Güz Final Kesin 2015-16 Güz Seminer Sınav Programı Seminer Bahar Duyurusu güz vize Seminer Duyuru Bitirme öğrenci listesi Bitirme Duyuru 15-16 Seminer Duyuru 15-16 Güz 2. Öğrt Ders Programı Bitirme Projesi I Duyurusu 15-16 Güz DErs Programı 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ Seminer Dersi Duyurusu 25.02.2015 Bitirme Projesi Duyurusu 24.02.2015 2015 Bahar Ders Programı 2014-2015 Bahar Dönemi Ders Programı II.Ö 2014-2015 Bahar Dönemi Ders Programı I.Ö BİLİMSEL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER DERSİ UYGULAMA ESASLARI Etkinlikler Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Eğitim Semineri Burs Yönetmelik Patlatma Semineri Teknik Gezi Öğrenci Forumu 04.03.15 Foto 3 Öğrenci Forumu 04.03.15 Foto 2 Öğrenci Forumu 04.03.15 Foto 1 Madencilikte İş Güvenliği ve Geleceği Paneli Afişi Delme Patlatma Eğitim Semineri Erasmus Anlaşması İş sağlığı ve güvenliği yasası ve bilirkişilikte yaşanan sorunlar üzerine Kalite Çalışmaları İş Akış Şemaları BÖDR Şubat 2022 Tanımlı Süreçler Kalite faaliyetleriyle ilgili olduğu düşünülen diğer tüm rapor, toplantı tutanağı, komisyon üye listeleri vb. dokümanlar Birim Paydaşları Listesi Birim Organizasyon Şeması Birim Mali Raporları (gelir-gider) ve Faaliyet Raporları Birim Kalite Komisyonu Üye Listesi Birim Kalite Komisyonu Toplantı Tutanakları Birim Danışma Kurulu Üye Listesi Birim Ar-Ge Komisyonu Üye Listesi Kataloglar Maden Mühendisliği Bölümü Birim Kalite Faaliyetleri Raporu Maden Mühendisliği Bölümü Katılımcı Model Oluşturma Raporu Maden Mühendisliği Bölümü 2020 Durum Değerlendirme ve Karşılaştırma Raporu Haber 2020 Yetkinlik Tesyev Burs Başvuru 2020 Öğretim Üyeleri Öğrenci Görüşme Saatleri 2019-2020 Bitirme Projesi Danışman Listesi Ders Planı 2015 Sonrası Ders Planı 2012 Sonrası Ders Planı 2012 Öncesi Burs Duyurusu 21.08.2019 Bitirme Projesi Örneği Bitirme Projesi Uygulama Esasları Bitirme Projesi Örnek Poster Bitirme Projesi Örneği Bitirme Projesi Sunum Onay Formu Bitirme Projesi Yazım Kuralları Burs yönetmeliği Burs Başvuru Formu 2017-2018 Güz Dönemi Bitirme Projesi Ders İçerikleri 2012-2013 Sonrası Tanıtım Katalog Güncel Bölüm Tanıtımı Tr-ing Banner Tanıtım Katalog Banner resim Öğrenci Formları Bitirme Projesi Sunum Onay Formu Öğrenci Konseyi 3 Öğrenci Konseyi 2 Öğrenci Konseyi 1 Yaz Okulu Diğer Üniversitelerden Ders Alma Formu Yemek Bursu Başvuru Formu Yaz Okulu Dışarıdan Alma Formu Bitirme Projesi Uygulama Esasları Bitirme Projesi Örneği Bitirme Projesi Yazım Kuralları Öğrenci Dilekçe Formu Çakışan dersler dilekçesi Bitirme Projesi Onay Formu Mazeret Sınav Dilekçesi Eğitim Öğretim Katkı Payı Yazısı Bitirme Projesi Örneği Bitirme Projesi Yazım Kuralları Çıkış Evrakları Bitirme Projesi Danışman Değiştirme Formu Seminer Dersi Danışman Değiştirme Formu Bitirme Projesi Danışman Seçme Formu Seminer Dersi Danışman Seçme Formu Seminer Dersi Uygulama Esasları Bitirme Projesi Uygulama Esasları Mazeret sinav dilekce Üstten Ders Alma Başvuru Formu Not İtiraz Dilekçesi Personel Formları Bitirme/Tasarım Projesi Değerlendirme Formu Bitirme ve Tasarım Projesi Sunum Değerlendirme Formu Araç Talep Formu Mazeretli arasınav notu Tek ders sınav bildirimi Not düzeltme formu Not bildirim formu Staj Değerlendirme Formu Döner Sermaye Proje Öneri Formları Ekders Ücret Form Yurtiçi/Yurtdışı Görevlendirme İstek Formu Ek Ders Formu (Yaz Okulu) Ek Ders Formu Ders Telafi İstek Formu Malzeme İstek Formu Yıllık İzin Formu Mazeret İzin Formu Faaliyet Raporu (Sözleşme Süresi) Görevlendirme (Enstitü) Sınav Ücret Formu Seminer dersi uygulama esaslari Seminer dersi degerlendirme formu Bitirme projesi uygulama esaslari Bitirme projesi degerlendirme formu Staj Pandemi Dönemi Staj Tercih Dilekçesi Pandemi Dönemi Staj Tercih Beyanamesi Pandemi Dönemi Staj Tercih Rehberi Pandemi Dönemi Staj Uygulama ve Değerlendirme Yönergesi Staj değerlendirme formu Staj durumu Mermer Stajı Cevher Hazırlama Stajı Yeraltı İşletme Stajı Açık İşletme Stajı Staj Sicili ve Defteri