Lisansüstü Mezunları

YÜKSEK LİSANS MEZUNLARIMIZ

 

  Adı Soyadı
Tezin Adı
Danışmanı
Yılı
1
İbrahim Özçelik
Hekimhan(Malatya) Kuluncak Yöresi fluorit yataklarının değerlendirilmesi ve zenginleştirilebilirliğinin araştırılması
Yrd.Doç.Dr. Yaşar KİBİCİ      
1994
2
İsmail Bentli
Aydın Şahinali yöresi 20-50 mm boyutlu linyit kömürlerinin çok yönlü olarak kalori değerlerinin arttırılması yöntemlerinin araştırılması
Doç.Dr. Ahmet YAMIK         
1994
3
Ahmet Ağırgöl
Kütahya-Kümaş manyezit tesisi artıklarının değerlendirilmesi
Doç.Dr. Ahmet YAMIK         
1994
4
Halim Cevizci
Mermerin jeomekanik özelliklerinin belirlenmesi
Doç.Dr. Ahmet ŞENTÜRK
1996
5
Ali Sarıışık
Nonparametrik rank analiz yöntemlerinin maden projelendirmelerinde kullanımı
Yrd.Doç.Dr. Lütfullah GÜNDÜZ 
1995
6
Adem Sarı
Denizli Çivril yöresi linyit kömürlerinin kolon flotasyonu yöntemiyle pritik kükürdünden arındırılması ve klasik flotasyonla mukayesesi
Doç.Dr. Ahmet YAMIK         
1995
7
İbrahim Uğur
Parça mermer atıklarının değerlendirilebilirliği
Doç.Dr. Ahmet ŞENTÜRK
1996
8
Nuran Özvezir
Mekanik taşımanın flotasyon performansına etkisi
Yrd.Doç.Dr. Emin Cafer ÇİLEK 
1996
9
Cemal Bülent Ören
Pomzanın endüstriyel hammadde olarak değerlendirilebilirliği
Doç.Dr. Ahmet ŞENTÜRK
1996
10
Metin Şatır
Etibank-Elazığ (Güleman) şark kromları işletmesi kef konsantratörünün iyileştirme çalışmaları
Prof.Dr. Ahmet YAMIK         
1996
11
Sabri Afşar
Açık ocak işletmeciliğinde basamak tasarımı
Doç.Dr. Ahmet ŞENTÜRK
1996
12
Mustafa Çetinkaya
Kömür biriketlemede fiber malzeme kullanımının etkileri
Yrd.Doç.Dr. İ.Yıldırım TOSUN
1996
13
Vildan Çakın
Murgul-Çakmakkaya bakır cevharinin flotasyonu ve tesis tasarımı
Prof.Dr. Ahmet YAMIK         
1996
14
Günay Kart
Band konveyör teknolojisindeki gelişmeler
Doç.Dr. Ahmet ŞENTÜRK
1996
15
Mustafa Şirin
Kireçtaşlarının kırılma özelliği ve fregmantasyon boyut analizi
Yrd.Doç.Dr. Tarık ÖZKAHRAMAN
1997
16
Mustafa Hakan Çekirge
Türk linyitlerinin ergiyiyk kostik liç yöntemi ile kükürtsüzleştirilmesi
Yrd.Doç.Dr. İ.Yıldırım TOSUN
1997
17
Fethullah Çiçek
Ergiyik kostik liç yönteminin taşkömürlerinin kalitesine etkisi
Yrd.Doç.Dr. İ.Yıldırım TOSUN
1998
18
Canpolat Çetin
Mermerlerin silikatlı solüsyonlar ile su geçirimsizliğinin sağlanması
Doç.Dr. Lütfullah GÜNDÜZ 
1998
19
Metin Davraz
Isparta pomzasının hafif agrega olarak değerlendirilmesi
Prof.Dr. Ahmet ŞENTÜRK
1998
20
Ahmet Selim Ergün
Mermer üretiminde kullanılan aşındırıcıların laboratuvarda araştırılması ve geliştirilmesi
Prof.Dr. Ahmet ŞENTÜRK
1999
21
Aylin Özden
The Quality on marble cutting and polishing technology
Doç.Dr. Tarık ÖZKAHRAMAN
2000
22
Ömer Güzel
Doğal taş işletmeciliğinde silim taşı teknolojisinin geliştirilmesi
Yrd.Doç. Dr. Dursun SARI
2000
23
Hakan Ceylan
Mermer fabrikalarında mermer toz atıklarının ekonomik olarak değerlendirilmesi
Doç.Dr. Tarık ÖZKAHRAMAN
2000
24
Yasemin Çankaya
Çimento sektöründe farin öğütme optimizasyonu
Yrd.Doç.Dr. Emin Cafer ÇİLEK 
2000
25
Akın Akbulut
Mermer sektöründeki aşındırıcı taşların yapısal incelenmesi
Doç.Dr. Tarık ÖZKAHRAMAN
2000
26
Servet Demirdağ
Mermer işletmeciliğinde elmas telle kesim performansının araştırılması
Yrd.Doç. Dr. Dursun SARI
2001
27
Nevzat Kekeç Tel kesme makinelerinde elmaslı tellerde kesme performansının belirlenmesi üzerine bir inceleme Prof. Dr. Ahmet ŞENTÜRK 
2001
28
Mustafa Varol
Laboratuvarda imal edilen silimtaşlarının mermer parlaklığı üzerine performansının incelenmesi
Prof. Dr. Ahmet ŞENTÜRK 
2002
29
Bahar Zümrüt Yılmazer
Küre Flotasyon Tesisi kaba konsantresinin flotasyonunda selül hidrodinamik parametrelerinin mekanik taşımaya etkisi
Yrd.Doç.Dr. Emin Cafer ÇİLEK 
2002
30
Volkan Sönmez
Çevresel atıkların coğrafi bilgi sistemi (CBS) ile modellenmesi
Prof.Dr. Ahmet ŞENTÜRK 
2002
31
Murad Çilsal
Ankara metrosu 3. aşama projesinde TBM ile açılan tünellerin duraylılığının analizi
Yrd.Doç. Dr. Hüseyin YAVUZ 
2003
32
Hasan Çiftçi
Asidofilik bakteriler yardımıyla kalkopirit biyoliçinde katı oranının etkisi
Yrd.Doç.Dr. Ata Utku AKÇIL
2003
33
İbrahim Sarper Ayyıldız
Isparta-Dereboğazı tüflerinde donma-çözülme periyotlarının fiziko-mekanik davranışlarına etkisi
Yrd.Doç.Dr. Raşit ALTINDAĞ 
2003
34
Emrullah Cihad Işık Seramik yapıştırma harcında kullanılan agregaların, kimyasal ve mineralojik bileşiminin yapışma mukavemetine etkisi Doç.Dr. Tarık ÖZKAHRAMAN
2004
35
Nazmi ŞENGÜN Ponzanın hafif harç yapımında endüstriyel hammadde olarak kullanımı Prof.Dr. Lütfullah GÜNDÜZ
2004
36
Yakup Umucu Isparta-Karakaya yöresi pomza yataklarının gravite ile zenginleştirme olanaklarının araştırılması ve tesis simülasyonu Yrd.Doç.Dr. Vedat DENİZ
2004
37
Ahmet Çolakoğlu Binalarda ısı yalıtımlı dış sıva yapılabilirliğinin araştırılması Doç.Dr. Tarık ÖZKAHRAMAN
2004
38
Serkan Günaydın Kayaçların doku katsayıları ile fiziko-mekanik özellikleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi Doç.Dr. Raşit ALTINDAĞ
2006
39
Hilal Özer Oksit flotasyonunda tane boyutu, hidrofobiklik, köpük yapısı ve mekanik taşıma arasındaki ilişki Doç.Dr. Emin Cafer ÇİLEK
2007
40
Ercüment Bayrakçı Oksit flotasyonunda tane boyutu, hidrofobiklik, köpük yapısı ve mekanik taşıma arasındaki ilişki Prof.Dr. Tarık ÖZKAHRAMAN
2007
41
Selçuk Özgen Silikatların flotasyonunda mineral özelliklerinin flotasyon başarısına etkisi Doç.Dr. Emin Cafer ÇİLEK
2008
42
Nuray Teköz Dengiz Yeni maden yasasının madencilik sektörüne etkileri Prof.Dr. M. Saim SARAÇ
2008
43
Gökhan Ekincioğlu Çeşitli kireçtaşlarının delinebilirlik indeks özellikleri ve kayaç kesilebilirliği arasındaki ilşkilerin değerlendirilmesi Doç.Dr. Raşit ALTINDAĞ
2008
44 Aslıhan Tuba Öztürk Vanadyum ve nikelin atık kül ve kullanılmış endüstriyel katalizörlerden kazanımı Doç. Dr. Ata Utku AKÇIL 2008
45 Demet Okudan Kobalt Ve Molibden İçeren Kullanılmış Hidrodesülfürizasyon (HDS) Katalizör Atıklarına Asidik Ve Alkali Liç Uygulaması Doç. Dr. Ata Utku AKÇIL 2009
46 Selçuk ÇİFTLİK Kaolen Cevherinden Metallerin Liç Yöntemi İle Uzaklaştırılması Doç. Dr. Ata Utku AKÇIL 2010
47 İsmail HANDIRI Kolemanitten Amonyum Tuzları, İnorganik ve Organik Asitler Kullanılarak Borik Asit Üretimi Yrd.Doç.Dr. Hasan ÇİFTÇİ 2010
48 Murat SERT

Isparta Ve Nevşehir Yöresi Volkanik Kökenli Taşların Fiziko Mekanik Özelliklerinin Belirlenerek Kullanım Alanlarının İrdelenmesi

Prof.Dr. Tarık ÖZKAHRAMAN 2010
49 Mehmet KARCI Barit şlam atıklarının yüksek performanslı kompozit harç üretiminde değerlendirilmesi Prof. Dr. Lütfullah GÜNDÜZ 2011
50 Mehmet ŞAHİN Mikronize malzeme tane boyutunun çimento esaslı kompozit yapıya etkisinin incelenmesi Prof. Dr. Lütfullah GÜNDÜZ 2011
51 Tamer EFE Yalıtımlı hafif beton kiremit üretimi Prof. Dr. Lütfullah GÜNDÜZ 2011
52 Elif AKIN Mermer işletme projesinin hazırlanması ve projenin adımları Prof.Dr. Tarık ÖZKAHRAMAN 2011  
53 Yasemin CANDAN Kuvars cevherinden metal oksitlerin manyetik ayırma ve liç yöntemleriyle uzaklaştırılması Prof. Dr. Ata Utku AKÇİL 2012
54 Mustafa BEKAROĞLU Kompozit yapıda pomza agregası içeren köpük betonun özellikleri ve teknik parametrelerinin irdelenmesi Prof. Dr. Lütfullah GÜNDÜZ 2012
55 Mustafa AKTEPE Volkanik cüruf agregalı şap betonun geliştirilmesi ve teknik özelliklerinin irdelenmesi Prof. Dr. Lütfullah GÜNDÜZ 2012
56

Nur Safa SEYRAN

Dekoratif yalıtımlı dış cephe kaplama plaka üretiminin değerlendirilmesi Prof. Dr. Lütfullah GÜNDÜZ 2012
57

İsmail ELMAKUŞU

Volkanik hafif agregaların MgO esaslı yalıtım amaçlı plaka üretimi ve değerlendirilmesi Prof.Dr. Lütfullah GÜNDÜZ 2013
58 Alaattin SAKCALI Mermer Blok Kalitesinin Ultrasonik Yöntemle Belirlenmesi Prof. Dr. Hüseyin YAVUZ 2013
59 Cangir Erinç KOÇÇAZ Göltaş (Isparta) kireçtaşı ocağında darbeli delme performans analizi ve uygun uç seçimi Prof. Dr. Raşit ALTINDAĞ 2013
60 Deniz AKBAY

Antalya-Kemer-Tekirova karayolu güzergâhında bulunan Altan Ayağ tünelindeki (T3 tüneli) delik delme performans analizi

Prof. Dr. Raşit ALTINDAĞ

2013

61 Dilara GÜLTEKİN Mikronize Dolomitin Fotolüminesans Harç Üretiminde Dğerlendirilmesi Prof.Dr. Lütfullah GÜNDÜZ 2014
62 Ozan ALBAYRAK Haz Mermer Tesisinde İş Güvenliği Ortam Ölçümlerinin Risk Değerlendirmesi Prof.Dr. M. Saim SARAÇ 2014
63 Sevda ÖZDEMİROĞLU Kirlenmişl Sedimentlerden Biyohirometalürjik Yöntemlerle Metal Uzaklaştırma Prof. Dr. Ata Utku AKÇİL 2014
64 Merve ŞAHİN Siyanür Dışı Çözücüler Yardımı ile E-Atıklardan Değerli Metal Kazanımı Prof. Dr. Ata Utku AKÇİL 2014
65 Meltem KARAGÖL Diyatomit Agregaların Kompozit Hazır Harç Üretiminde Değerlendirilmesi Prof.Dr. Lütfullah GÜNDÜZ 2014
66 Sadık ALANDAĞ Demir Çelik Endüstrisinin Atıklarından Kimyasal Yöntemlerle Değerli Metallerin Kazanımı Doç.Dr. Hasan ÇİFTÇİ 2014
67 Hatice SARIKAYA Özçelik Mermer Fabrikası İş Güvenliği Risk Analizi Prof. Dr. Raşit ALTINDAĞ 2014
68 İsmail AĞCASULU Endüstriyel Bir Yakma Fırınının Alt Külünden ve Filtre Kekinden Kimyasal Kazanım Yöntemiyle Metalik Değerlerin Eldesi Prof. Dr. Ata Utku AKÇİL 2014

 

DOKTORA MEZUNLARIMIZ
 

  Adı Soyadı
Tezin Adı
Danışmanı
Yılı
1
Ali Sarıışık
Kalsiyum karbonat kökenli mermerlerin çevre etkileşimi ile fiziko-mekanik özelliklerindeki değişim karakteristiği
Doç.Dr. Ahmet ŞENTÜRK
1998
2
İbrahim Uğur
Doğal yapı ve kaplama taşlarının ses akustiği ve kayaç parametreleri ile ilişkisinin incelenmesi
Doç.Dr. Lütfullah GÜNDÜZ 
2001
3
Öcal Serdar Yıldırım
Kömürde kendiliğinden yanmaya yatkınlığın, elektriksel, renksel ve termogravimerik açıdan modellenmesi
Prof.Dr. M. Saim SARAÇ 
2002
4
Metin Davras Isparta Keçiborlu yöresi doğal amorf silika oluşumlarının geleneksel ve hafif beton endüstrilerinde kullanılabilirliğinin araştırılması Prof.Dr. Lütfullah GÜNDÜZ 
2004
5
Hakan Ceylan Farklı pomza agrega türlerinden elde edilen hafif betonun sıcaklık etkisindeki karakteristiği Prof.Dr. M. Saim SARAÇ 
2005
6
Servet Demirdağ
Volkanik cüruf oluşumlarının inşaat endüstrisinde hafif yapı malzemesi olarak değerlendirilmesi
Prof.Dr. Lütfullah GÜNDÜZ 
2005
7
Ahmet Özgüven Genleşen Kil Agrega Üretimi Ve Endüstriyel Olarak Değerlendirilmesi Prof.Dr. Lütfullah GÜNDÜZ 2008
8
Hasan Çiftçi Refrakter Altın Cevher ve Konsantrelerinin Biyooksidasyonu Doç. Dr. Ata Utku AKÇIL 2008
9
Nazmi ŞENGÜN Kayaçların Kırılma Tokluğu ve Gevrekliğinin Dairesel Testereler ile Kesme Verimi Üzerine Etkileri Doç.Dr. Raşit ALTINDAĞ 2009
10 Halim CEVİZCİ Açık Ocak Patlatmalarında Patlatma Parametrelerinin Optimizasyonu Prof.Dr. Tarık ÖZKAHRAMAN 2010
11 Yakup UMUCU Kireçtaşı Örneğinin Yapay Sinir Ağları ile Öğütme İşlemlerinin Modellenmesi ve Kinetik Modelle Kıyaslanması Prof.Dr. Lütfullah GÜNDÜZ 2011
12 Ayşenur TUNCUK Kuvars cevherinin kimyasal yöntemlerle saflaştırılması Prof.Dr. Ata Utku AKÇIL 2012
13 Emrullah Cihad IŞIK Traverten dolgusu araştırması Prof.Dr. Tarık ÖZKAHRAMAN 2013
14  Nükhet ŞAPÇI Doğal Kayaç Bileşenli Genleşmiş Cam Agrega Üretimi ve Enüstriyel Olarak Değerlendirilmesi Prof.Dr. Lütfullah GÜNDÜZ 2014
15 Hakan SARIKAYA Bor Katkılı Özellikli Beton Üretimi Prof. Dr. Raşit ALTINDAĞ

2014

 

Yayın Tarihi: 16/04/2012
Okunma Sayısı: 7028