Dokümanlar

Bitirme Ödevi seminersunumlari proje konuları Bitirme Örnek Poster Bitirme tezi 1 ve 2 alan öğrencilerin dikkatine Bitirme Tezi Öneri Formu Proje Pazarı Bilimsel ve Kültürel Etkinlik Yüzde 10 a giren Öğrenciler 2012 Yaz dönemi Staj sonuçları Bölüm Komisyonları komisyonbilgileri Muafiyet Dileçesi Örnek-DGS Muafiyet Dileçesi Örnek Ders İçerikleri Turkdili Duyuru vize uzaktan ikinci birinci lisansdersplani bilmuh Algoritma Ders Notları utkukose_konya-bilimsoylesileri Lojik Devreler I 4. Hafta Deney Föyü Lojik Devreler I 3. Hafta Deney Föyü tubitaksunum Lojik Devreler I 2. Hafta Deney Föyü Lojik Devreler I 1. Hafta Deney Föyü Lojik Devreler I Malzeme Listesi Mazeret MAT-I uzaktan_egitim_sss Ders Planları 2018-2019_YazOkulu_AIIT_DersProgrami 2016-2017_YazDonemi_Fizik_DersProgrami 2016-2017_YazDonemi_Mat_DersProgrami 2016-2017_YazDonemi_DersProg BM_Mufredat_yeni2016 BM_Mufredat_eski2012 BM_Mufredat_bologna Ders Programları 2ogr2020guncel 1ogr2020guncel tekders_ekim 2020-2021 2ogr ders programıguncel 2020-2021 1ogr ders programıguncel bahardersprogramiyeni yazokuludersprogramı28072020 2020yazokulu 2019-2020_GuzDersProg_ue 2018-2019_GuzDersProg_2ogr 2018-2019_GuzDersProg_1ogr 2018-2019_YazOkulu_Ing_DersProgrami 2018-2019_YazOkulu_DersProgrami 2018-2019_Bahar_DersProgrami_ue 2018-2019_Bahar_DersProgrami_2o 2018-2019_Bahar_DersProgrami_1o 2018-2019_GuzDersProgrami_ue 2018-2019_GuzDersProgrami_2ogr 2018-2019_GuzDersProgrami_1ogr aittyazokulu2018 turkdiliyazokulu2018 2017-2018_YazDersProgrami_TurkDili 2017-2018_YazDersProgrami_AIIT 2017-2018_YazDersProgrami 2017-2018_BaharDersProgrami_ue 2017-2018_BaharDersProgrami_2ogretim 2017-2018_BaharDersProgrami_1ogretim 2017-2018_GuzDersProgrami_UE 2017-2018_GuzDersProgrami_2ogr 2017-2018_GuzDersProgrami_1ogr yaz okulu taslak 2016-2017_Bahar_DersProgrami_UzaktanOgr 2016-2017_Bahar_DersProgrami_IkinciOgr 2016-2017_Bahar_DersProgrami_BirinciOgr 2016guzueogretim 2016guz2ogretim 2016guz1ogretim bbbbirinci ikinci bbirinci uzaktanresmi lisansüstüv2 Duyuru Tasarim 1 ve Tasarim 2 Listeler tekdersyaz konyadereceler2020 2020baharseminer 2019-2020 Güz Yarıyılı Lisansüstü Seminer Sunumları Mazeret Listesi Açılan ve Açılmayan Seçmeli Dersler sducengseminer2 2019baharmazeret ENF_MazeretSinavi müdekpaydaşlar OgrenciTemsilciligiSecimTakvimi_2017 OgrenciTemsilciligiAdayBasvuruFormu_2017 AmblemTasarimYarismasi BitirmeGuncel YL_DersProgrami_2016-2017Guz danışmanlıklar 2015-2016 Yaz Okulu Temel Derslerin Programı(Matematik,Fizik,Türk Dili,Tarih) 2015-2016 Yaz Okulu Ders Programı SinavProgrami(uzaktanegitim) SinavProgrami(ikinci_öğretim_Bsubeleri) SinavProgrami(ikinci_öğretim_Asubeleri) SinavProgrami(birinci_öğretim_Bsubeleri) 2015-2016 Bahar Dönemi Final Sınav Programı-(birinci_öğretim_Asubeleri) 2015-2016 Bahar Final Sınav Programı-TASLAK Bahar Dönemi Vize-Mazeret Programı Temel Bilgisayar Ağları Web Tasarım ve Programlama Görsel Programlama programlama temelleri tbt Formlar tegevbursbasvuru dilmuafiyet2019 tekdersson2019bahar tekders2507yeni tekders26072019 tekdersgirecekler2019 yazokulutekders tekders2018 yandaldersplani ciftanadaldersplani tekdersegirecekler vize_disi_puan_katsayilari Doktora Yeterlilik Başvuru Dilekçesi Tek Ders Öğrenci Danışmanlık Formu tek ders sınavına girecekler Bilgisayar Mühendisliği ile MÜDEK çıktılarının karşılaştırılması Muafiyet Ders Dilekçesi yaz okulunda diğer üniversitelerden ders alma formu Yaz okulu öğrenci dilekçe formu Bitirme Projesi Öneri Formu Öğrenci Dilekçe Formu Tek Ders Sınav Dilekçesi Mazeret Dilekçesi Bitirme Projesi Rapor Taslağı KYK Burs Formu Beslenme Yardımı Dilekçesi Kısmi Zamanlı Mezuniyet İş Akışı Planı Kısmi Zamanlı Başvuru Formu Tek Ders Sınav Not Bildirim Formu (Bağıl) Not Düzeltme Formu Not Bildirim Formu (Bağıl) Mazeretli Ders Kayıt Yenileme Formu Mazeret Sınavı Not Bildirim Formu Ek Ders Bilgi Formu Akademik Personel Bilgi Formu Komisyonlar muafiyet intibak sonuçları KomisyonListeYeni11092018 Bölüm Komisyonları Bölüm Komisyonları Lisans Ders İçerikleri icerik2018 Lisans Programı 2019-2020_Bahar Lisans_Ders_Programı_1_O 2019-2020_Bahar Lisans_Ders_Programı_2 Lisans Müfredat Lisans Ders İçerikleri Sınav Programları 2020guzlisansustu tekders2020bahar tekders03022020 2019-2020-_Guz_But_1.O 2019-2020_Guz_But.UE 2019-2020_Guz_But.2.O finalue2019guz final2o2019guz final2019guz 2019_2020_Güz_Final_2.Ogr. 2019_2020_Güz_Final_UzaktanEgitim 2019_2020_Güz_Final_1.Ogretim 2019-2010 Eğitim Öğretim Yılı Güz Vize Mazeret Sınavı Öğreinci Listesi 2019-2020 Guz Vize Uzaktan Eğitim 2019-2020 Guz Vize 2. Öğretim 2019-2020 Guz Vize 1. Öğretim 2018-2019_Yaz_FinalProg 2018-2019_YazDonemi_VizeSinavProg 2018-2019_YazOkulu_VizeSinavProgrami 2018-2019_Bahar_ButunlemeSinavProgrami_ue 2018-2019_Bahar_ButunlemeSinavProgrami_2o 2018-2019_Bahar_ButunlemeSinavProgrami_1o 2018-2019_Bahar_FinalSinavProgrami_ue 2018-2019_Bahar_FinalSinavProgrami_2o 2018-2019_Bahar_FinalSinavProgrami_1o 2018-2019_Bahar_Vize_Mazeret 2018-2019_Bahar_VizeSinavProgrami_ue 2018-2019_Bahar_VizeSinavProgrami_2o 2018-2019_Bahar_VizeSinavProgrami_1o 2018-2019_Guz_ButSınavProgrami_ue 2018-2019_Guz_ButSınavProgrami_2o 2018-2019_Guz_ButSınavProgrami_1o 2018-2019_Guz_FinalSinavProgrami_ue 2018-2019_Guz_FinalSinavProgrami_2ogr 2018-2019_Guz_FinalSinavProgrami_1ogr 2018-2019_Guz_VizeSinavProgrami_ue 2018-2019_Guz_VizeSinavProgrami_2o 2018-2019_Guz_VizeSinavProgrami_1o 2017-2018 Yaz_MatKalkls_Final 2017-2018_Yaz_FinalProgrami 2017-2018_YazVizeProgrami 2017-2018_Bahar_ButProg_ue 2017-2018_Bahar_ButProg_2o 2017-2018_Bahar_ButProg_1o 2017-2018_Bahar_FınalProg_ue 2017-2018_Bahar_FınalProg_2ogr 2017-2018_Bahar_FınalProg_1ogr LisansUstuSeminerler_2018_Bahar 2017-2018_Bahar_MazeretSinavProgrami 2017-2018_Bahar_VizeProg_uegitim 2017-2018_Bahar_VizeProg_2ogretim 2017-2018_Bahar_VizeProg_1ogretim 2017-2018_guz_lisansustu_seminerler 2017-2018_Guz_But_Prog_UE 2017-2018_Guz_But_Prog_2o 2017-2018_Guz_But_Prog_1o 2017-2018_Guz_Final_Prog_ue 2017-2018_Guz_Final_Prog_2o 2017-2018_Guz_Final_Prog_1o 2017-2018_Guz_VizeMazeret_SınavProgrami 2017-2018_Guz_Vize_Prog_ue 2017-2018_Guz_Vize_Prog_2o 2017-2018_Guz_Vize_Prog_1o İngMuafıyet 2016-2017_YazDonemi_FinalSinavProgrami 2016-2017_YazDonemi_VizeSinavProgrami 2016-2017 Bahar Dönemi Seminer Sunumları 2016-2017_Bahar_FinalSınavProgrami_UzaktanEgitim 2016-2017_Bahar_FinalSınavProgrami_IkinciOgr 2016-2017_Bahar_FinalSınavProgrami_BirinciOgr 2016-2017_Bahar_ButSınavProgrami_1o 2016-2017_Bahar_ButSınavProgrami_2o 2016-2017_Bahar_ButSınavProgrami_UE 2017_Bahar_Vize_SınavProg_ue 2017_Bahar_Vize_SınavProg_2o 2017_Bahar_Vize_SınavProg_1o 2016-2017_Guz_ButunlemeSinavProgrami_ue 2016-2017_Guz_ButunlemeSinavProgrami_ue 2016-2017_Guz_ButunlemeSinavProgrami_2o 2016-2017_Guz_ButunlemeSinavProgrami_2o 2016-2017_Guz_ButunlemeSinavProgrami_1o 2016-2017_guz_seminerler 2016-2017_guz_FinalSinavlari_LisansUstu 2016-2017_FinalSinavProgrami_OgrUz 2016-2017_FinalSinavProgrami_Ogr2 2016-2017_FinalSinavProgrami_Ogr1 2016-2017_GuzDonemi_MazeretSinavlari 2016-2017guz_VizeSinavlari_UzaktanOgretim 2016-2017guz_VizeSinavlari_2nciOgretim 2016-2017guz_VizeSinavlari_1inciOgretim 2016-2017_VizeSinavlari_Lisansustu 2016_VizeSinavlari_UzaktanOgr 2016_VizeSinavlari_IkinciOgr 2016_VizeSinavlari_BirinciOgr Yaz Okulu Final Programı_TASLAK yazvize bahar_but_revize1 Bahar_BUT_2015_2016 2015-2016Uzaktan Eğitim Vize 2015-2016 İkinci Öğretim Vize 2015-2016 Birinci Öğretim Vize 2015-2016 Güz Bütünleme Sınav Programı-GÜNCEL 2015-2016 GÜZ YARIYILI FİNAL TARİHLERİ (ASIL HALİ) Staj Staj uygulama ve degerlendirme esasları staj tercih rehberi PandemiStajYönetmelik yazilimislistesi donanimislistesi stajtercihdilekce pandemistajbeyanname tarımorman 01062018 komisyon Uluslararası Staj Programı 2016-2017 Staj Degerlendirme Staj Yönergesi stajsonuc2016 difogretim2b 2015 staj sonuç Staj Rapor Staj Dilekçe 2 Staj Dilekçe 1 Staj Bilgi Yeni Yönetmelikler Ders Ekleme Bırakma konseysecim difogretim2a difogretim1b difogretim1a Mazeret ve Tek Ders