ADAY ÖĞRENCİLERİMİZE

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Nedir?

 

Günlük hayatımızda karşılaştığımız sorunları çözmek için, gerekli olan bilgisayar yazılım, donanım ve bileşenlerinin tasarlanıp, geliştirilmesi için gerekli olan eğitimleri sağlayan akademik bir disiplindir.

Bölümümüz, ilk öğrencilerini 2006 yılında almış ve günümüzde 1. Öğretim, 2. Öğretim, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerinde eğitimler vermeye devam etmektedir.

Lisans eğitiminde aktif olarak 1000’in üzerinde öğrencimiz olup, şimdiye kadar mezun verdiğimiz 1000’in üzerinde öğrencimiz bulunmaktadır. Lisansüstü eğitimde ise aktif olarak 100’ün üzerinde öğrencimiz bulunmakta ve 100’ün üzerinde mezun verdiğimiz yüksek lisans ve doktora öğrencimiz bulunmaktadır. Lisans ve lisansüstü eğitim programlarımızda verilen ders planları hakkında detaylı bilgilere aşağıdaki bağlantıyı kullanarak ulaşabilirsiniz.

https://akts.sdu.edu.tr/

 

Misyon

 

Bilgisayar ve bilişim alanındaki teknolojik ve bilimsel gelişmelere ayak uyduran, öğrenme ve yeniliğe açık, akademik ve analitik düşünme yeteneğine sahip, proje odaklı, bilgi ve becerisi yüksek, takım çalışmasına yatkın, etkin görev alabilen, özgür düşünen, lisans ve lisansüstü seviyede bireyleri topluma kazandırmaktır.

 

Vizyon

 

Bilgisayar mühendisliği eğitiminde yüksek kalite hedeflerken, bilimsel araştırmalarla evrensel bilime katkı sunmak, araştırma ve geliştirmeye önem vermek, teknolojik değişimlere süratle ayak uydurmak, bütün bunları yaparken bölgesinde lider bölüm olmaktır.

 

Temel Değerlerimiz

 

 • Girişimcilik, yenilikçilik
 • Etik sorumluluk bilinci
 • Topluma ve bilime katkı
 • Bilimi ve sorgulamayı ön planda tutmak
 • Liderlik bilinci

 

Bölümden Mezun Olanların Sahip Oldukları Yeterlikler

 

 1. Bilgisayar bilimleri konularında uygulamalı ve temel kavramsal bilgilere sahiptir.
 2. Bilişim problemlerinin çözümü için uygun analiz ve modelleme yöntemlerini uygular.
 3. Bilgi ve iletişim teknolojilerini, bilişim uygulamalarındaki sorunların çözümleri için seçer ve kullanır.
 4. Bilişim uygulamalarının ilk çözümlerini elde etmek amacı ile etkileşimli deneysel ortamları etkin kullanır. Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahiptir
 5. Kavramsal tasarımı ve mimarisi tamamlanmış bilgisayar tabanlı sistemleri kodlar, test eder , işletir ve bakımını yapar.
 6. Bireysel olarak disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır.
 7. Sürekli mesleki gelişimin gerekliliği bilinci ile bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili gelişmeleri izler.
 8. Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel dzeyinde kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 9. Bilgi ve iletişim teknolojileri uygulamalarının bireysel, kurumsal, toplumsal ve evrensel boyutlardaki etkilerinin bilincindedir.
 10. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile bilişim uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.

 

Bölümümüz Hedefleri

 

 • Kazandığı bilgiyi toplumsal ve endüstriyel faydaya dönüştüren ve küresel alandaki gelişmeleri takip edebilir ve aynı zamanda rekabet cesaretine sahip mühendisleri yetiştirmek
 • Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında sanayi ve devlet kurumlarında kariyer sahibi olan mühendisler yetiştirmek
 • Endüstride lider pozisyonunda olan ve ayrıca yenilikçi çözümler üreten işletmeler oluşturan mezunlar yetiştirmek
 • Bilgi ve becerilerini yaşam boyu eğitim ve lisansüstü çalışmalar ile geliştiren mühendisler yetiştirmek
 • Dünyadaki saygın üniversitelerde akademik kariyer sahibi mühendisler yetiştirmek

 

Öğretim Elemanlarımız

 

Profesör Sayısı 3

Doçent Sayısı 2

Dr. Öğretim Üyesi Sayısı 8

Dr. Araştırma Görevlisi Sayısı 1

Araştırma Görevlisi Sayısı 2

 

Bölümümüzde teorik derslerin verildiği sınıf, amfilere ek olarak, öğrencilerimizin istedikleri zaman çalışabildikleri ve aynı zamanda uygulamaları derslerde aktif olarak kullanılan yenilikçi 4 adet laboratuvarı bulunmaktadır. Bu laboratuvarlar;

 • 2 adet Yazılım Laboratuvarı
 • 1 adet Donanım Laboratuvarı
 • 1 adet Sistem ve Ağ Laboratuvarı

Yazılım laboratuvarlarında toplam 54 adet bütün yazılım geliştirme süreçlerinde rahatlıkla çalışılabilecek bilgisayarlar bulunurken, donanım laboratuvarında ise öğrencilerimizin mikroişlemciler/mantık devreleri üzerinde yapacağı deneyler için yeterli sayıda deney seti, güç kaynağı, osiloskop, mikrodenetleyici kitleri gibi donanım ekipmanları bulunmaktadır. Sistem ve Ağ laboratuvarında ise LAN ve WAN altyapılarını oluşturmak, testler gerçekleştirmek için 3 adet Cisco 24 portlu anahtar ve 3 adet Cisco yönlendirici bulunmaktadır.

Öğrencilerimize eğitim hayatları süresinde farklı tecrübeler yaşayabilmeleri için ERASMUS/FARABİ/MEVLANA programlarından yararlanabilme imkanları sunulmaktadır.

Ayrıca öğrencilerimizin üniversitemizin farklı birimlerinde, Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren şirketlerde staj yapma imkânı da bulunmaktadır.

 

İletişim

 

Bölümümüzle ile ilgili olarak sormak istediğiniz her türlü sorular için aşağıdaki iletişim kanallarını kullanabilirsiniz.

Tel:  +90 246 211 13 82

Fax: +90 246 211 10 72

Eposta: bilgisayarmuh@sdu.edu.tr

Adres: Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, E9 Blok

Yayın Tarihi: 30/07/2021
Okunma Sayısı: 679