Azami Öğrenim Süresi Sona Eren Lisans Öğrencilerinin Dikkatine

Azami öğrenim süresi sona eren lisans öğrencileri ile bu sebeple daha önce ilişiği kesilen öğrencilere, başarısız oldukları bütün derslerden (daha önce hiç alınmadıkları dersler ve/veya devamsız oldukları dersler dahil) 2 ek sınav hakkı tanınmıştır. Ek sınavları almadan kayıtlı olduğu programdan hiç almadığı/alamadığı ya da alıp da devam şartını sağlayamadığı dersler dâhil başarısız ders sayısını (staj dahil) toplamda beş derse kadar düşürenlere dört yarıyıl sınavlara girme hakkı tanınmaktadır. Bu durumda olup, ek sınav haklarından feragat ederek dört yarıyıl sınavlara girme hakkını kullanmak isteyen öğrencilerimizin 1 Kasım 2021 tarihine kadar bölüm başkanlıklarına dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.

 

 

Yayın Tarihi: 26/10/2021
Okunma Sayısı: 442