Mühendislik Fakültesi Kalite Çalışmaları

Fakültemizde Kalite Çalışmaları 2016 yılında başlamış ve 2017 yılında Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın 16.02.2017 tarih ve 30652 sayılı yazısı gereğince Mühendislik Fakültesinde yer alan 13 bölümün Kalite Komisyonları oluşturulmuş ve 01.03.2017 tarihinde de Bölümlerin Kalite Başkanlarının komisyon üyesi olarak yer aldığı Mühendislik Fakültesi’nin Kalite Komisyonu oluşturulmuştur. 16/09/2020 tarihinde ise bölümlerin ve fakültenin kalite komisyonları güncellenmiş ve aşağıdaki listede verilmiştir.

 

Dekan Yardımcısı, Kalite Komisyon Başkanı Prof. Dr. Sema Yurdakul 
Birim Sekreteri Şerife Uysal 
Araştırma Görevlisi Temsilcisi Araş. Gör. Aydın Kıcı 
İdari Personel Temsilcisi Ömer Önem 
İnşaat Mühendisliği Doç. Dr. Hakan Tongal 
Makina Mühendisliği Prof. Dr. Osman İpek 
Bilgisayar Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Gül Fatma Türker 
Çevre Mühendisliği Doç. Dr. Bilgehan İlker Harman 
Tekstil Mühendisliği Prof. Dr. Funda Cengiz Çallıoğlu 
Elektrik Elektronik Mühendisliği Prof. Dr. Selçuk Çömlekçi 
Kimya Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Sibel Yiğitarslan 
Otomotiv Mühendisliği Doç. Dr. Habib Gürbüz 
Endüstri Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Onur Olgun 
Jeofizik Mühendisliği Prof. Dr. Çağlayan Balkaya 
Maden Mühendisliği Prof. Dr. İbrahim Uğur 
Tekstil Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Oya Cengiz 
Gıda Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Bilge Ertekin Filiz 
Maden Mühendisliği Prof. Dr. İbrahim Uğur 
Tekstil Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Oya Cengiz 
Gıda Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Bilge Ertekin Filiz 
   

 

Kalite ile ilgili olarak yapılan çalışmalarımıza aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Mühendislik Fakültesi Kalite Çalışma Takvimi

2020 Kalite Çalışmaları

2018-2020 Kalite Raporu

2021-2025 Stratejik Plan

2020 Akademik Faaliyet Raporu

2018 Kalite Raporu

Mühendislik Fakültesi 40. Yıl Mezunlar Buluşması Kitabı

2016-2020 Stratejik Plan

2016-2020 Stratejik Plan Sunumu