Dokümanlar

Kalite2023 Dersler doluluk oranları Kalite toplanti-tutanagi-02.05.2024 danısma kurulu toplanti yazisi Kariyer Temsilcisi Dış Paydaş Toplantısı 2023 SWOT- GZFT ANALİZİ Dış Danışma Kurulu24 Birim Öz Değerlendirme Raporu 2023 AKADEMİK PERFORMANS 2023 Danışman toplantı duyuruları_2023 Ar-Ge Komisyon 2023 2023 yılı Jeoloji Mühendisliği Bölümü ARGE Raporu 2024-Komisyon görevleri Belgesi Kalite komisyon 2023 proje bütçe 2023 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİM ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU_2022 7-2022 AR-GE DEĞERLENDİRME 6-2022 akademik performans raporu 5.1-Kamp Stajı 2 5- kamp stajı öğrenci list 4-KALİTE KAPSAMINDA BİRİME ÖZGÜ GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER 1-2022 ARGE RAPORU 21JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OLARAK YAPILAN İYİLEŞTİRMELER.pdf Danışman saat görselleri 19. Danışman Toplantı Duyuruları 18. Öğretim üyeleri görüşme saatleri 2022 • 05 Birim Paydaşları Listesi • 13 Birim Görev Tanımları • 10 Birim Ar-Ge Raporları • 03 Birim Kalite Komisyonu Toplantı Tutanakları • 17 Kalite faaliyetleriyle ilgili diğer dokümanlar-kalte-kapsaminda-birime-ozgu-gerceklestirilen-faaliyetler-2021 • 17 Kalite faaliyetleriyle ilgili diğer dokümanlar-birim-laboratuvarlar-2021 • 17 Kalite faaliyetleriyle ilgili diğer dokümanlar- birimde yapilan-analiz-listesi-2021 • 17 Kalite faaliyetleriyle ilgili diğer dokümanlar-birim sinif-ve-laboratuvar-kapasite-2021 • 17 Kalite faaliyetleriyle ilgili diğer dokümanlar-birim oryantasyon toplantisi_2021 • 17 Kalite faaliyetleriyle ilgili diğer dokümanlar- birim oryantasyon toplantisi_2020 • 17 Kalite faaliyetleriyle ilgili diğer dokümanlar- birim ogrenci danismanlik toplantisi_2020 • 17 Kalite faaliyetleriyle ilgili diğer dokümanlar-Birim Kalite Komisyonu Calısma Plani_2021 • 17 Kalite faaliyetleriyle ilgili diğer dokümanlar-birim faaliyetleri (webinar)-2020 • 17 Kalite faaliyetleriyle ilgili diğer dokümanlar-birim faaliyetleri (toplanti)-2021 • 17 Kalite faaliyetleriyle ilgili diğer dokümanlar-birim faaliyetleri (mezun izleme)-2021 • 17 Kalite faaliyetleriyle ilgili diğer dokümanlar-birim erasmus-mevlana-2019-2020-ogrencileri • 17 Kalite faaliyetleriyle ilgili diğer dokümanlar-birim anahtar-gostergeler_2021 • 12 Birim Organizasyon Şeması • 09 Birim Kalite Politikası, Araştırma Politikası, Misyon ve Vizyonu • 08 İş Akış Şemaları • 07 Birim Öz Değerlendirme Raporları- 2020 birim ozdegerlendirme raporu • 02 Birim Danışma Kurulu Üye Listesi • 01 Birim Kalite Komisyonu Üye Listesi